openSUSE:Report a YaST bug

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αυτή η σελίδα περιγράφει πως να αναφέρετε σφάλματα στο YaST2 ή στην εγκατάσταση.

Περιεχόμενα

Συνημμένα - y2logs, hwinfo κλπ.

Ανέφερα ένα σφάλμα στο YaST2 και τώρα μου ζητήθηκε να "προσαρτήσω t2logs". Τι σημαίνει αυτό και πώς μπορώ να το κάνω;

Το YaST2 καταγράφει πληροφορίες σε αρχεία καταγραφής παρακάτω /var/log/YaST2 ενώ εκτελείται. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να επανασκευάσουμε ό,τι συνέβη.

Από το SUSE Linux 9.3 ή SLES-9 SP1 και έπειτα, παρήστε Shift-F8 στο Qt UI (το γραφικό περιβάλλον). Θα σας ζητηθεί μια ονομασία αρχείου για να αποθηκεύσετε τα αρχεία καταγραφής.

Από το NCurses UI (η λειτουργία κειμένου), βγείτε από το γραφικό περιβάλλον και χρησιμοποιήστε την εντολή κελύφους (Shell).

save_y2logs /tmp/y2logs.tgz

Για το SUSE Linux 9.2 (ή SLES-9) ή νεώτερο, δημιουργήστε μια (συμπιεσμένη) αρχείοθήκη tar από όλα αυτά τα αρχεία. Παρακαλούμε μην προσπαθήσετε να μαντέψετε ποιο θα μπορούσαμε να χρειαστούμε και ποιο όχι - αυτό είναι αδύνατο το πεις στους περισσότερους. Απλά συμπιέστετα όλα σε tar σαν κι αυτό

cd /var/log
tar -czvf /tmp/y2logs.tgz YaST2

Ανεξάρτητα από το ποια διανομή χρησιμοποιήτε, άν αυτό συνέβη κατά τη δειάρκεια του πρώτου μέρους της εγκατάστασης/ενημέρωσης ή κατά τη δειάρκεια επισκευής ενός συστήματος, μην ξεχάσετε να αντιγράψετε το τελικό αρχείο από /tmp (το οποίο είναι τότε σε δίσκο RAM) σε ένα ασφαλές μέρος - σε μια δισκέτα, σε ένα USB stick, σε ένα διαφορετικό μέρος του σκληρού δίσκου ή ακόμη κι από το δίκτυο.

Τελικώς, δημιουργήστε ένα νέο συνημμένο bugzilla με το αντίστοιχο σφάλμα με αυτό /tmp/y2logs.tgz το αρχείο. Παρακαλούμε επιλέξτε συγκεκριμένα τον τύπο αρχείου tar.gz archive (app/x-gunzip) στο Bugzilla αντί να βασιστείτε στο Bugzilla να εντοπίσει τον τύπο αυτόματα.

Εγώ προσάρτησα /var/log/YaST2/y2log στο σφάλμα του YaST2 και μου ακόμα ζητιέται να προσαρτήσω τα y2logs. Γιατί;

Επειδή αυτό το αρχείο y2log είναι το μόνο αρχείο από τα πολλά που χρειαζόμαστε να ξανακατασκευάσουμε ότι συνέβη. Το /var/log/YaST2 περιέχει πάρα πολλά αρχεία. Τα y2logs εναλλάσσονται σε ένα ορισμένο μέγεθος, έτσι ώστε το ένα που ονομάζεται y2log είναι το πιο πρόσφατο - και συνήθως τα παλαιότερα περιέχουν τις πληροφορίες που ψάχνουμε. Επίσης, εκεί υπάρχουν και άλλα αρχεία που μας βοηθούν να αποσφαλματώσουμε το πρόβλημα.

Παρακαλούμε μην προσπαθήσετε να μαντέψετε ποιο θα μπορούσαμε να χρειαστούμε και ποιο όχι - αυτό είναι αδύνατο το πεις στους περισσότερους. Παρακαλούμε συμπιέστε σε tar όλον τον κατάλογο - ανατρέξτε στην προηγούμενη ερώτηση για λεπτομέρειες.

Είναι σημαντικό, το ότι πάντα προσαρτίζετε τα περιεχόμενα των καταλόγων από /var/log/YaST μετά την αποτυχημένη εγκατάσταση, ο καλύτερος τρόπος να πάρετε τα κατάλληλα ιστορικά είναι να χρησιμοποιήσετε Το YaST συνδέεται σε USB στίκ κατά την εγκατάσταση

Θέλω να αναφέρω ένα σφάλμα που σχετίζεται με τις εξαρτήσεις του πακέτου και libzypp solver και τώρα μου ζητήται να "προσαρτήσω μια solver testcase". Ποιά αρχεία ιστορικού να βάλω;

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια solver testcase επιλέγοντας την καταχώρηση του μενού:

 Extras/Generate_Dependency_Resolver_Test_Case 
στο ενιαίο πλαίσιο επιλογής πακέτου. Θα σας ζητηθεί να παράγετε τα αρχεία ιστορικού που πρέπει να προσθέσετε στην εναρξη του bugzilla

Για να δημιουργήσετε μια δοκιμή του επιλύτη με zypper απλώς προσθέστε την επιλογή --debug-solver στην εντολή zypper. Σε περίπτωση που η επιλογή δεν υποστηρίζεται από την εντολή ή δεν υπάρχει καμμία εντολή zypper, απλά εκτελέστε το zypper όπως παρακάτω:

 $ zypper in --debug-solver nopackage
 Loading repository data...
 Reading installed packages...
 'nopackage' not found.
 Resolving package dependencies...
 Generating solver test case...
 Solver test case generated successfully at /var/log/zypper.solverTestCase.

Στη συνέχεια συμπτύσστε τον κατάλογο που περιέχει την testcase και προσαρτίστε την στην αναφορά σφάλματος:

 $ tar czvf /tmp/zypper.solverTestCase.tgz /var/log/zypper.log /var/log/zypper.solverTestCase

Η παραγόμενη δοκιμή του επιλύτη που περιγράφεται παραπάνω θα ήταν ΑΡΚΕΤΗ be ENOUGH στο 95 τοις εκατό όλων των περιπτώσεων! Ένας δεύτερος τρόπος (και μόνο όταν το παραπάνω δεν λειτουργεί.):

Στο SUSE Linux 10.1 (ή και νεώτερα) παρακαλώ προσθέστε /var/log/YaST2/* στην έναρξη του bugzilla όπως περιγράφηκε εδώ. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα ήταν χρήσιμο να αυξήσετε το επίπεδο ιστορικού και το μέγεθός του πριν:

Για την εγκατάσταση του πακέτου:

export ZYPP_FULLLOG=1
export Y2MAXLOGSIZE=123456789
export Y2MAXLOGNUM=42
yast2 -i

Για ΕΣΕΝΑ:

export ZYPP_FULLLOG=1
export Y2MAXLOGSIZE=123456789
export Y2MAXLOGNUM=42
yast2 online_update

Για ένα γραφικό YaST:

 kdesu -u root -c env ZYPP_FULLLOG=1 Y2MAXLOGSIZE=123456789 Y2MAXLOGNUM=42 /sbin/yast2

Θέλω να αναφέρω ένα σφάλμα που σχετίζεται με το Zypper (Zypper, OpenSUSE Updater Applet με ZYpp backend). Ποια αρχεία ιστορικού να βάλω;

Παρακαλώ προσθέστε /var/log/zypper.log στο σφάλμα. Δείτε Αντιμετώπιση προβλημάτων στο zypper για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν ένα ZYpp backend είναι επιλεγμένο στην μικροεφαρμογή ενημέρωσης του KDE, χρησιμοποιεί το zypper εσωτερικά για να εκτελέσει τις αποστολές του (όπως τον έλεγχο για ενημερώσεις, εγκατάσταση των ενημερώσεων). Προσθέστε /var/log/zypper.log όταν υποψιάζεστε ότι το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα με την εκτέλεση αυτών των αποστολών αντί για πρόβλημα στις μικροεφαρμογές ΓΠΕ (Γραφικού Περιβάλλοντος Εργασίας) ή κάπου αλλού.

Θέλω να αναφέρω ένα σφάλμα που σχετίζεται με το ZENWorks (ZMD, rug, Software Updater). Ποιά αρχεία ιστορικού να βάλω;

Παρακαλούμε προσθέστε /var/log/zmd-*.log στο σφάλμα. Συνήθως θέλουμε και τα δύο zmd-messages.log* και zmd-backend.log*.

Δεδομένου ότι αυτά τα αρχεία μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλα, συμπιέστε τα πριν τα ανεβάσετε. Αυτό εξοικονομεί εύρος ζώνης (bandwith) και στις δυο πλευρές.

Εάν εκτελείτε το SLES ή το SLED 10 Service Pack 2 ή νεώτερο, μπορείτε να παράγετε μια δοκιμή του διαλύτη μόνοι σας.

/usr/lib/zmd/zmd-solver-testcase /var/lib/zmd/zmd.db output-dir

Μπορείτε να το παράγετε όταν το rug περιμένει για επιβεβαίωση στην συναλλαγή. Σε αυτό το σημείο η συναλλαγή είναι παρούσα στο zmd.db.

Συμπτύστε το output-dir και προσθέστε το στο σφάλμα.

Εάν δημιουργήσετε την δοκιμή στη μέση της επιβεβαίωσης μιας συναλλαγής, για παράδειγμα όταν το rug ζητά να επιβεβαιώσετε να εγκαταστήσετε ένα πακέτο, η δοκιμή θα περιέχει include την επιλεγμένη συναλλαγή και θα βοηθήσει να βρείτε το πρόβλημα.

Θέλω να αναφέρω ένα σφάλμα στην εγκατάσταση. Έχω να κάνω τίποτα το ιδιαίτερο;

Ναι, παρακαλούμε προσθέστε /root/.suse_register.log και /var/log/messages στο σφάλμα.

Ανέφερα ένα σφάλμα στο YaST2 και τώρα μου ζητήται να "προσθέσω hwinfo". Τι σημαίνει αυτό και πώς μπορώ να το κάνω;

hwinfo είναι η εντολή που κάνει την ανίχνευση του υλικού. Χρειαζόμαστε την έξοδο της εντολής αυτής για να βρούμε τι υλικό εντοπίστηκε - εάν ένα μέρος του υλικού που αναφέρατε προβλήματα ανιχνεύθηκε καθόλου, εάν εντοπίστηκε σωστά ή απλά εάν θα μπορούσε να υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα με το υλικό που είναι γνωστό ότι είναι προβληματικό.

Εκδώστε αυτήν την εντολή:

hwinfo >/tmp/hwinfo.txt

και προσθέστε το αρχείο hwinfo.txt που προκύπτει, στο Bugzilla.

Παρακαλούμε μην προσθέσετε το διαδικό /usr/sbin/hwinfo μόνο του (ναι, πραγματικά καποιοι το έκαναν) - πραγματικά χρειαζόμαστε την έξοδο, όχι το διαδικό.

Πώς μπορώ να προσθέσω στιγμιότυπα οθόνης στο YaST2;

Σε μια Qt (γραφική) εγκατάσταση, απλά πατήστε το πλήκτρο PrintScreen. Θα σας ζητηθεί μια ονομασία για το αρχείο. Αυτό δεν δουλεύει με την εγκατάσταση του NCurses, όμως (λειτουργίας κειμένου).

(χαρακτηριστικό του yast, όχι του kde)

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υπάρχει σε ένα xterm, μπορείτε να ανοίξετε το Yast2 σε ένα x-term και να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης με το ksnapshot (ή άλλο βοηθητικό αντίγραφο).

Πώς μπορώ να εκδώσω εντολές του κελύφους κατα τη δειάρκεια μιας εγκατάστασης;

Εάν χρησιμοποιήτε μια φυσική (όχι σε δίκτυο) κονσόλα, μεταβείτε στην κονσόλα 2 με Ctrl-Alt-F2. Υπάρχει ένα ριζικό κέλυφος που εκτελείται κατά την δειάρκεια της εγκατάστασης.

Εάν βρίσκεστε σε μια κονσόλα με δίκτυο με γραφικά (π.χ. VNC), μπορείτε να πάρετε ένα X παράθυρο τερματικού πατώντας Ctrl-Alt-Shift-X Επίκληση τερματικού από το YaST

Τα y2logs δείχνουν να μην εμφανίζουν το πρόβλημά μου. Μπορεί αυτή η καταγραφή να γίνει περισσότερη αναλυτική;

Ναι, μπορεί: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την καταγραφή αποσφαλμάτωσης (επίπεδο ιστορικού y2debug):

  • Στο εγκατεστημένο σύστημα, ορίστε το περιβάλλον Y2DEBUG μεταβλητό και στη συνέχεια ξεκινήστε το YaST2 από το ίδιο κέλυφος (!):
εξάγετε το Y2DEBUG=1
yast2
  • Για την καταγραφή αποσφαλμάτωσης κατα την δειάρκεια εγκατάστασης, προσθέστε y2debug στους παραμέτρους εκκίνησης του πυρήνα (στο πεδίο εισαγωγής στο κάτω μέρος του μενού εκκίνησης).
  • Εάν ξεχάσατε να προσθέσετε y2debug στους παραμέτρους εκκίνησης του πυρήνα, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε Shift-F7 στο γραφικό περιβάλλον Qt.
  • Η αποστολή SIGUSR1 στο y2base επίσης εναλλασσει την καταγραφής αποσφαλμάτωσης:
pkill -USR1 -f y2base

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε σημειώστε πως η καταγραφή αποσφαλμάτωσης μπορεί να είναι πολύ αναλυτική, έτσι ώστε τα ιστορικά αρχεία ενδέχονται να γίνουν πολύ μεγάλα - το οποίο μπορεί να έιναι ένα πρόβλημα κατά την δειάρκεια της πρώτης φάσης μιας εγκατάστασης όταν το /var/log είναι σε ένα δίσκο RAM.

Δεν είναι αρκετό αν σας πω το όνομα ή την διεύθυνση IP ενός μηχανήματος που είχε ένα σφάλμα και να φέρω όλα όσα χρειάζεστε από εκεί;

Όχι, αυτή είναι η αρμοδιότητα του αναφορέα του σφάλματος.

Έχωντας πρόσβαση ssh σε ένα μηχάνημα με προβλήματα είναι ένα καλό επιπρόσθετο, αλλά αυτό δεν υποκαθιστά την επισύνδεση y2logs την χρονική στιγμή που αναφέρετε ένα σφάλμα.

Για ένα πράγμα, ένα μεγάλο ποσοστό των σφαλμάτων που αναφέρθηκαν ως YaST2 ή σχετικά με την εγκατάσταση αποδείχνονται πως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό - προβλήματα πακέτων (εγκατεστημένα με YaST2, αλλά αυτό δεν κάνει αυτά τα προβλήματα δεν είναι του YaST2), προβλήματα πυρήνος, ασυμβατότητες υλικού, παρεξηγήσεις επειδή ο χρήστης δεν έκανε τον κόπο να διαβάσει την τεκμηρίωση. Αυτό σημαίνει πως εμείς, οι συντηρητές του YaST2, ήδη κάνουμε πολύ ακριβες υποστήριξη πρώτου επιπέδου για πολλούς άλλους και πραγματικά δεν θέλουμε να κάνουμε περισσότερες τέτοιες εργασίες (όπως τη μεταφορά y2logs και hwinfo etc.) πάνο από αυτό.

Για ένα άλλο πράγμα, από την στιγμή που πραγματικά πάμε να το κάνουμε, ή εν λόγω μηχανή μπορεί να κρατήσει περισσότερο (?) από τότε που άλλαξε - επανεγκαταστάθηκε, αρχεία ιστορικού γεμάτα με άσχετα πράγματα κλπ. Δεν μπορούμε απλά να παρατήσουμε τα πάντα και να βιαστούμε στο ssh σε κάποια μηχανή για να πάρουμε το ιστορικό κλπ. Κάθε φορά ένα σφάλμα έρχεται - ειδικά από τότε, δεν υπάρχει καθαρός τρόπος που κάποιος θα δουλεύψει σε αυτό το σφάλμα, έτσι ώστε αυτές οι αναφορές σφαλμάτων των διανομών θα μπορούσαν να το κάνουν επιπλέον σε αυτά που ήδη κάνουν..

Πώς μπορώ να ανακατευθύνω τα αρχεία ιστορικού του YaST σε έναν απομακρυνσμένο υπολογιστή κατά τη δειάρκεια της εγκατάστασης;

Αυτό είναι κυρίως χρήσιμο για προηγμένες δοκιμές/αποσφαλματώσεις. Μπορείτε απλά να ανακατευθύνετε τα αρχεία ιστορικού της εγκατάστασης σας σε έναν απομακρυνσμένο διακομιστή NFS (απλώς άλλον υπολογιστή) πριν την εκκίνηση της εγκατάσταση. ένα άρθρο με το πως να το ρυθμίσετε είναι εδώ.

Πώς μπορώ να ανακατευθύνω τα αρχεία ιστορικού του YaST σε ένα στικάκι USB κατά τη δειάρκεια της εγκατάστασης;

Αυτό είναι παρόμοιο με την προηγούμενη απάντηση. Τα αρχεία ιστορικού του YaST μπορούν να ανακατευθυνθούν σε οποιαδηποτε συσκευή με ενεργοποιημένα δικαιώματα γραφής, όπως ένα στικάκι USB stick ή άλλος σκληρός δίσκος. Ένα άρθρο με το πως να το ορίσετε είναι εδώ.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω το YaST στο πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων (gdb); Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα backtrace?

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας ζητηθεί να εκτελέσετε το YaST στον αποσφαλματωτή (π.χ. όταν το YaST καταρρέει) για να πάρετε αναλυτικότερες πληροφορίες.

Για να παρέχει τις ολοκληρωμένες πληροφορίες για τον εντοπισμό σφαλμάτων θα πρέπει να εγκαταστήσετε πακέτα που σχετίζονται με *-debuginfo . Αυτό συνήθως σημαίνει yast2-core-debuginfo, yast2-pkg-bindings-debuginfo και libzypp-debuginfo packages. Εάν το σφάλμα προκύπτει έξω από το YaST (σε εξωτερική βιβλιοθήκη) επιπλέον debuginfo πακέτα μπορεί να χρειαστούν.

Τα Debuginfo πακέτα είναι διαθέσιμα σε επιπλέον πηγές, για παράδειγμα το http://download.opensuse.org/factory/repo/debug/ debuginfo πακέτα για το αποθετήριο Factory. Η αποσφαλμάτωση χωρίς debuginfo πακέτα είναι ακόμη δυνατή αλλά κάποιες πληροφορίες θα λείπουν (π.χ. ονόματα λειτουργίας, ακριβές τοποθεσία στον πηγαίο κώδικα...) έτσι το αποτέλεσμα μπορεί να έιναι άχρηστο.

Για να εκκινήσετε το διερμηνέα του YaST στο gdb αποσφαλματωτή χρησιμοποιήστε την εντολή

gdb /usr/lib/YaST2/bin/y2base

Έπειτα χρησιμοποιήστε

run <module_name> qt

για να εκτελέσετε την αντίστοιχη μονάδα του YaST στο γραφικό περιβάλλον Qt, χρησιμοποιήστε gtk για το γραφικό περιβάλλον Gtk (το γραφικό περιβάλλον του ncurses μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αλλά το gdb και η έξοδος του YaST θα αναμειχθούν, δείτε την επόμενη παράγραφο με το πως να το λύσετε). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή 'yast -l ' για να δείτε την λίστα με τις διαθέσιμες μονάδες.

Η άλλη πιθανότητα είναι να προσθέσετε gdb στην τρέχουσα διαδικασία του YaST. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε την εντολή

gdb /usr/lib/YaST2/bin/y2base <PID>

όπου το PID είναι η διαδικασία της ταυτότητας (ID) της διαδικασίας y2base . Χρησιμοποιήστε την εντολή π.χ. 'ps -aux' για να πάρετε την ταυτότητα ID. Χρησιμοποιήστε την εντολή'cont' στο πρόγραμμα αποσφαλμάτωσης για να ξαναεκτελέσετε το YaST αφού προσθέσετε το πρόγραμμα αποσφαλμάτωσης. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να προσθέσετε την μονάδα του YaST που εκτελείται στο γραφικό περιβάλλον του ncurses (από άλλο τερματικό).

Τώρα έχουμε το YaST να εκτελείται στε gdb και μπορούμε να προσπαθήσουμε να αναπαράγουμε το πρόβλημα (σφάλμα). Όταν ξαναεμφανίζεται σφάλμα στη μονάδα του YaST χρησιμοποιήστε την εντολή bt στον τρέχον πρόγραμμα αποσφαλμάτωσης για να εμφανιστεί το πρόγραμμα στην στοίβα (backtrace). Αντιγράψτε&Επικολλήστε την έξοδο εάν χρειαστείτε να την προσθέσετε σε μια αναφορά σφάκλνατος.

Κοινά προβλήματα

Δέχομαι ένα κόκκινο αναδυόμενο κείμενο που με λέει "Εντοπίστηκε σφάλμα κατά την δειάρκεια της εγκατάστασης".Υπάρχει ακόμα ένας τρόπος για να σώσω τα αρχεία ιστορικού;

Ναι! Εφ' όσον το αναδυόμενο παράθυρο του σφάλματος είναι ανοικτό, το ριζικό κέλυφος στην κονσόλα 2 ακόμα τρέχει. Τερματίζεται, όμως , όταν επιβεβαιώσετε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο του σφάλματος. Μπορείετε να χρησιμοποιήσετε το κέλυφος στην κονσόλα 2 για να αντιγράψετε τα αρχεία ιστορικού από την αποτυχημένη προσπάθεια εγκατάστασης.


Ερωτήθηκα εάν το πρόβλημα εμφανίζεται επίσης με χειροκίνητη εγκατάσταση. Τι είναι αυτή η "Χειροκίνητη εγκατάσταση";

Στο βασικό μενού εγκατάστασης, επιλέξτε "Εγκατάσταση" και μπείτε στο "manual=1" ως επιλογή εκκίνησης συστήματος. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε πολλές μονάδες του πυρήνα. Όταν η εγκατάσταση εκκρεμεί μετά από μία από αυτές τις επιβεβαιώσεις, δίνει μερικές βοηθητικές συμβουλές για τις ασυμβατότητες του υλικού ή προβλήματα του οδηγού του πυρήνα.

Ματαίωσα την εγκατάσταση και το επανεκκίνησα από "linuxrc" και τώρα με ρωτούν για τις μονάδες του πυρήνα που είναι να φορτωθούν. Ποιο είναι το πρόβλημα;

Πέσατε στη "Χειροκίνητη εγκατάσταση". Αυτό είναι τελείως φυσιολογικό.

Η εγκατάσταση ξεκινά μόνο σε μορφή κειμένου, αλλά ξέρω σίγουρα πως το μηχάνημα μου έχει μια αξιοπρεπή κάρτα γραφικών! Τι συμβαίνει;

Η γραφική εγκατάσταση απαιτεί μια ανάλυση τουλάχιστον 800x600 και άνω - σε λειτουργία frame buffer. Δεν είναι όλες οι κάρτες γραφικών αρκετά συμβατές με VESA για να το υποστηρίξει, έτσι ώστε ο Χ διακομιστής που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα πέσει πίσω μόνο στην ανάλυση 640x480 που είναι ανεπαρκής για να εμφανίσει τα πάντα. Λάβαμε τόσες πολλές καταγγελίες για τα κείμενα ή για τα στοιχεία διαλόγου να κόβονται ώστε σε ένα σημείο που σταματήσαμε την υποστήριξη για αυτούς τους πανάρχαιους τύπους γραφικών.

Ανάγνωση των αρχείων καταγραφής του ΥaST

Αν θέλετε να διαβάσετε μόνοι σας τα αρχεία καταγραφής YaST (/var/log/YaST2/y2log) μάλλον θα χαθείτε σε όλες τις πληροφορίες και θα παραδείτε σχετικά μέρη.

Για να δείτε μόνο σημαντικά μηνύματα, μπορείτε να grep για το επίπεδο καταγραφής στο y2log:

grep '<[2345]>' /var/log/YaST2/y2log

θα δείξει μόνο γραμμές καταγραφής με σοβαρότητα "προηδοποιήσεων" και παραπάνω.

Τα υπάρχοντα επίπεδα καταγραφής είναι:

  • 0: αποσφαλμάτωση
  • 1: ορόσημο
  • 2: προειδοποίηση
  • 3: σφάλμα
  • 4: ασφάλεια (σπανίως χρησιμοποιείται- αν καθόλου)
  • 5: εσωτερικό (χρησιμοποιήται μερικές φορές για ειδικά μηνύματα αντοπισμού σφαλμάτων)
Μια λεπτομερής περιγραφή των επιπέδων καταγραφής μπορεί να βρεθεί στην τεκμηρίωση του YaST.