Βοήθεια:Concept

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Wiki> Κατευθυντήριες γραμμές περιεχομένου

Δομή

Το περιεχόμενο σε αυτό το wiki χωρίζεται θεματικά μέσα σε κάποιες ομάδες που ονομάζονται χώροι ονομάτων (namespaces) που αντιστοιχούν στα λίγα και βασικά ενδιαφέροντα που έχουν οι επισκέπτες του wiki και οι χρήστες όταν αναζητούν για κάτι στο wiki. Τρεις βασικές ομάδες είναι:

 • Παρουσίαση έργου και διανομής:
  • Τοποθεσία: Βρίσκεται στον Κύριο χώρο ονομάτων: αυτόν όπου τα άρθρα δεν έχουν κανένα πρόθεμα.
  • Θέμα: Είναι ένας χώρος παρουσίασης της τελευταίας διάθεσης της διανομής openSUSE και σχετιζόμενων τμημάτων του έργου. Σκεφτείτε το σαν μπροσούρα του προϊόντος, όπου περιγράφεται το προϊόν και τα συστατικά του.
  • Ακροατήριο: Άνθρωποι που είναι νέοι στο openSUSE και ίσως και στο Linux γενικότερα.
 • Βάση Δεδομένων Υποστήριξης (SDB):
  • Τοποθεσία: Βρίσκεται στο χώρο ονομάτων SDB: αυτόν όπου τα άρθρα έχουν πρόθεμα το SDB.
  • Θέμα: Είναι αφιερωμένη στην υποστήριξη θεμάτων, όπως διάφορες οδηγίες εγκατάστασεις (διαφορετική λειτουργία, αλλά μη υποστηριζόμενοι τρόποι για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση της διανομής openSUSE), εγκατάσταση εφαρομογών τρίτων που δεν είναι κομμάτι του openSUSE, αλλά πολλοί χρήστες τις θέλουν, λύσεις για τα πιο ενοχλητικά λάθη (bugs).
  • Ακροατήριο: Άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα στην εγκατάσταση ή την εκτέλεση της διανομής openSUSE γενικά, ή κάποιον συστατικών του, και ψάχνουν γραπτές οδηγίες στο πως να το λύσουν.
 • Εθελοντές (συνεισφέροντες):
  • Τοποθεσία: Βρίσκεται στο χώρο ονομάτων openSUSE: αυτόν όπου τα άρθρα έχουν το openSUSE: ως πρόθεμα.
  • Θέμα: Είναι αφιερωμένος σε όλες τις ανάγκες των ομάδων εθελοντών (συνεισφερόντων), από αρχεία εργασίας, παρουσίαση ομάδας, σχέδια, συναντήσεις, λίστες εκκρεμοτήτων κλπ.
  • Ακροατήριο: Εθελοντές που συνεισφέρουν στο openSUSE.

Υπάρχουν κάποιοι ακόμα χώροι ονομάτων (namespaces) με ειδικό σκοπό. Αυτή η δομή θα πρέπει να παρέχει το διαχωρισμό των εργαλείων (επεκτάσεων του MediaWiki) που χρησιμοποιούνται με βάση το χώρο των ονομάτων, και με τη βοήθεια των κατηγοριών του wiki, να δίνει έναν εύκολο τρόπο εύρεσης των πληροφοριών που ψάχνει ο κάθε επισκέπτης του wiki.

Πλοήγηση

Η πλοήγηση γίνεται μέσω εργαλείων που υπάρχουν σε όλα τα wiki, αλλά υπάρχουν επίσης και οι πύλες. Οι πύλες είναι σημεία εισόδου για ένα συγκεκριμένο θέμα, παρόμοιο με την κύρια σελίδα. Παρέχουν μια επισκόπηση επί του θέματος και καθοδηγούν τους αναγνώστες στο περιεχόμενο που αναζητούν, το οποίο είναι είτε μια άλλη πύλη είτε ένα μεμονωμένο άρθρο. Επίσης, η κατηγοριοποίηση είναι πολύ σημαντική για την πλοήγηση στο wiki μας, καθιστώντας δυνατή την αυτόματη δημιουργία σελίδων επισκόπησης και δομών πλοήγησης. Με αυτούς τους κανόνες για πλοήγηση διασφαλίζουμε ότι οι χρήστες μας θα βρουν το περιεχόμενο που παράγουμε.

Μορφή

Η μορφή του περιεχομένου καθορίζεται από πρότυπα. Υπάρχουν δύο είδη, πρότυπα για ένα συγκεκριμένο είδος άρθρου όπως το γενικό πρότυπο άρθρου, το πρότυπο για τις Πύλες ή για τα άρθρα της βάσης δεδομένων υποστήριξης και πρότυπα για μορφοποίηση επαναλαμβανόμενου περιεχομένου σε άρθρα όπως η εισαγωγή και τα κουτάκια πληροφοριών, συμβουλές και οδηγίες ή εξωτερικές πηγές και αντικείμενα. Με αυτούς τους κανόνες σχετικά με τη μορφή διασφαλίζουμε ότι ο κόσμος θα καταλάβει το περιεχόμενο που παράγουμε.

Διασφάλιση ποιότητας

Οι προεξέχοντες χώροι ονομάτων σε αυτό το wiki υπόκεινται σε μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας (QA) για να διασφαλιστεί ότι τα άρθρα ανταποκρίνονται στην απαιτούμενη ποιότητα. Αυτή η διαδικασία QA γίνεται μέσω ενός συστήματος έγκρισης σελίδων που παρέχει την δυνατότητα να υπάρχουν διάφορες αναθεωρήσεις των άρθρων παράλληλα και μια εγκεκριμένη από την ομάδα του Wiki. Δεν περιορίζει τη δημιουργία νέου περιεχομένου, αλλά επιτρέπει μόνο ποιοτικό περιεχόμενο να εμφανίζεται εξ ορισμού. Με αυτή τη διαδικασία διασφαλίζουμε ότι οι επισκέπτες της πρώτης φοράς στη σελίδα θα παραμείνουν.

Μετάφραση

Σημαντικό κομμάτι της ιδέας μας είναι ότι το περιεχόμενο του wiki πρέπει να είναι προσβάσιμο σε ανθρώπους που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Αγγλικά για να διαβάσουν ή να συνεισφέρουν στα άρθρα. Έχουμε πολλαπλά έργα μετάφρασης του wiki που τρέχουν και θα προσθέσουμε περισσότερα όταν κοινότητες του openSUSE που χρησιμοποιούν διαφορετικές γλώσσες είναι αρκετά δυνατές για να κάνουν μετάφραση και αργότερα να συνεχίσουν με κανονική συντήρηση του wiki.

Επίσης έχουμε ένα πολυγλωσσικό wiki που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική μετάφραση των απαραίτητων άρθρων για τη δημιουργία μεταφρασμένων wikis, ή τη μετάφραση ορισμένων μόνο άρθρων.