openSUSE:Guiding principles

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις αρχές που καθοδηγούν το openSUSE. Μιλάει για την κοινότητα openSUSE και τον έξω κόσμο παρέχωντας τεκμηρίωση για το πως λειτουργεί το έργο.

Οι βασικές αρχές του openSUSE (σύντομη εκδοχή)

Είμαστε...

... μια κοινότητα που παρέχει ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση σε Ελεύθερο και Ανοικτού Κώδικα Λογισμικό. Καινοτομούμε, ενσωματώνουμε, εξευγενίζουμε, τεκμηριώνουμε, διανέμουμε, συντηρούμε και υποστηρίζουμε μια από τις καλύτερες διανομές Linux παγκοσμίως. Εργαζόμαστε μαζί με έναν ανοικτό, διαφανή και φιλικό τρόπο σαν μέρος της παγκόσμιας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ.

Θέλουμε...

 • να δημιουργήσουμε την καλύτερη διανομή Linux του κόσμου
 • να ενθαρρύνουμε τη χρήση του Linux
 • να κάνουμε τους χρήστες λογισμικού χαρούμενους
 • να ενθαρρύνουμε την καινοτομία
 • να είμαστε ανοικτοί και να εργαζόμαστε με διαφάνεια
 • να εργαζόμαστε μαζί με upstream έργα ΕΛ/ΛΑΚ
 • να συνεργαζόμαστε με άλλες κοινότητες
 • να περνάμε όμορφα!

Εκτιμάμε...

 • το Ελεύθερο λογισμικό
 • την ανοικτή διαδικασία ανάπτυξης
 • την επιλογή
 • τα πρότυπα
 • την ποιότητα
 • τη διαφάνεια
 • τους χρήστες
 • τον σεβασμό στους άλλους και στο έργο τους

Οι βασικές αρχές του openSUSE (πλήρης εκδοχή)

Είμαστε...

... η κοινότητα openSUSE.

... ένα έργο για όποιονδήποτε ψάχνει μια ανοικτή και ελεύθερη διανομή που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες Η/Υ να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους.

... μια μεγάλη και δυνατή κοινότητα Ελεύθερου λογισμικού. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τους προγραμματιστές αλλά και τους χρήστες, τους δοκιμαστές, τους συγγραφείς, τους μεταφραστές, τους usability experts, τους καλλιτέχνες, τους promoters και οποιονδήποτε άλλο θέλει να ασχοληθεί με το έργο.

... ένα ετερογενές έργο, που αγκαλιάζει μια μεγάλη ποικιλία από τεχνολογίες, ανθρώπους με διαφορετικά επίπεδα τεχνογνωσίας, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και έχουν διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.

... επικεντρωμένοι σε τρείς βασικούς τομείς:

Ανάπτυξη της διανομής
Η κοινότητα του openSUSE αναπτύσσει μια περιεκτική και τεχνολογικά άρτια διανομή Linux. Στηρίζεται πάνω στην μακρά παράδοση ανάπτυξης του SUSE Linux το οποίο διαμόρφωσε την ιστορία του Linux σε τομείς όπως η χρηστικότητα, η σταθερότητα, η ενσωμάτωση και η καινοτομία.
Υποδομές για επικοινωνία
Η εργασία πάνω στο Ελεύθερο λογισμικό βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην αποτελεσματική επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα. Αυτό διευκολύνεται κυρίως χρησιμοποιώντας πλατφόρμες επικοινωνίας που καθοδηγούνται από το έργο όπως το Wiki, οι mailing lists, τα forum, το IRC ή το Bugzilla.
openSUSE Build Service
Το Ελεύθερο λογισμικό καθοδηγείται με βάση την ποικολομορφία και την ενασχόληση διαφόρων ατόμων. Αυτό υποστηρίζεται από το openSUSE Build Service. Επιτρέπει τους συντηρητές λογισμικού να μεταγλωτίζουν και να ενοποιούν λογισμικό για το openSUSE, για άλλες διανομές Linux καθώς και άλλες πλατφόρμες. Το Build Service απλουστεύει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία παραγωγής εκτελέσιμων αρχείων που μπορούν να εγκατασταθούν στο σύστημα από πακέτα πηγαίου κώδικα και κάνει πολύ εύκολη τη διανομή τους στους τελικούς χρήστες. Επιτρέπει επίσης την άμεση συνεισφορά στην ανάπτυξη της διανομής και στη συντήρηση κλάδων ανάπτυξης.

Θέλουμε...

... να δημιουργήσουμε την καλύτερη διανομή Linux στον κόσμο, που να έχει μια από της μεγαλύτερες κοινότητες χρηστών, και να είναι μια βασική πηγή για την απόκτηση Ελεύθερου λογισμικού.

... την προώθηση του Linux παντού. Θέλουμε το Linux να πετύχει σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως οι servers, το desktop, ή η ανάπτυξη και να υιοθετείται από χρήστες όλων των γεωγραφικών περιοχών και με διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.

... τη δημιουργία μιας διανομής που είναι σταθερή, εύκολη στη χρήση, πλήρης για οποιοδήποτε σκοπό για χρήστες και προγραμματιστές, για χρήση στο desktop ή στον server, για αρχάριους ή έμπειρους χρήστες, για όλους.

... να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και τις νέες ιδέες με τη δημιουργία μιας διανομής που ανανεώνεται τακτικά. Περιέχει της νεότερες εκδόσεις και κάνει εύκολη τη δημιουργία προσαρμοσμένων εκδοχών βασισμένων στο openSUSE.

... να υποστηρίξουμε και να παρέχουμε τεχνικές υποδομές για να γίνει πιο εύκολο το κατέβασμα της διανομής μέσω διαφόρων μεθόδων συμπεριλαμβανομένων των λήψεων μέσω του διαδικτύου, μέσω ενός προιόντος σε κουτί, μέσω συνοδευτικών CD περιοδικών και δωρεάν υλικού προώθησης.

... να ακολουθούμε μια ανοικτή, διαφανής και προσβάσιμη διαδικασία ανάπτυξης που καθοδηγείται από εμάς, την κοινότητα. Η διαδικασία πρέπει να κάνει την ανάπτυξη εύκολη.

... συνεργασία με upstream έργα και άλλες διανομές. Προσφέρουμε καινοτομίες, βελτιώσεις και διορθώσεις σε upstream έργα ή δουλεύουμε άμεσα με άλλα έργα πάνω στον κοινό στόχο για μια ώριμη διανομή Linux.

... να βιώσουμε το motto του SUSE στην εργασία και στην ψυχαγωγία: "Have a lot of fun ..."

Εκτιμάμε...

... the ideals of free software: the freedoms to use, share, study and modify, and share modified versions.

... the open development process based on the freedoms of free software which fosters peer review, responsible maintainership, individual responsibility and self organization in a collaborative, distributed environment.

... openness as in open collaboration, open communication, open development, open distribution, open source code, and open mind.

... choice. We accept and respect that there are different ways to work, different preferences for applications, environments, tools or interfaces and different goals of users and contributors. We value diversity and pluralism as a way of addressing the needs of a broad variety of people.

... standards facilitating interoperation and integration of diverse services and applications. We value standards as a base for freedom of choice, a stronghold against lock-in and monoculture, and a foundation for rich and user-focused systems.

... quality by striving for technically excellent solutions based on a solid and transparent development process. We achieve that by focusing on providing thorough solutions to problems, taking the needs of users seriously, and maintaining stability through well-defined quality assurance processes.

... transparency of the decision making processes, transparency of communication and transparency of work and collaboration processes. That includes openly answering questions, providing all relevant information, and actively keeping all involved parties informed. We are convinced that a transparent culture whose inner workings can be understood by everybody provides the most efficient and rewarding environment to reach our goals.

... our users, their desires and goals, their need for help when encountering problems and their support for our common project. We listen to our users and focus on their needs throughout all our activities. We consider our users to be part of our community.

... respect for other persons and their contributions, for other opinions and beliefs. We listen to arguments and address problems in a constructive and open way. We believe that a diverse community based on mutual respect is the base for a creative and productive environment enabling the project to be truly successful. We don't tolerate social discrimination and aim at creating an environment where people feel accepted and safe from offense.

Διοίκηση...

The openSUSE project is guided by its goals and values as set out in the previous sections. The project and its subprojects are governed through the existing open source development processes and the corresponding decision making processes.

To lead the overall project a board of maintainers is created. The board of maintainers has the following tasks:

 • Act as a central point of contact
 • Help resolve conflicts
 • Communicate community interests to Novell
 • Facilitate communication with all areas of the community
 • Facilitate decision making processes where needed

The board should provide guidance and support existing governance structures, but shouldn't direct or control development, since community mechanisms exist to accomplish the goals of the project. The board should document decisions and policies.

The board of maintainers consists of five community members including two people who are not employed by Novell. The board is headed by a chairperson with veto power over any decision. The chairperson is appointed by Novell and will typically be a Novell employee. Novell appoints the initial members of the board with participation of the community. It should include the coordinators of distribution, communication, and build service. It will receive bylaws to define its processes.

Novell provides the openSUSE community with resources to maintain and release the openSUSE distribution. Novell supports openSUSE through sponsoring of infrastructure, human resources and funding. It continuously maintains infrastructure and software.

The openSUSE community and Novell define the content of the distribution based on defined criteria and a transparent process led by the board of maintainers. openSUSE is the base of Novell's enterprise Linux products.

Novell owns the registered openSUSE trademark. Novell permits and encourages the usage of the official artwork.