openSUSE:Build Service Junior Jobs

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αυτή η σελίδα αφορά μικρότερες εργασίες ανάπτυξης για το Open Build Service. Αυτές οι εργασίες είναι μια καλή εκκίνηση για να μπείτε στην ανάπτυξη στο OBS και σε Ruby on Rails.

Συγκεντρώσαμε τις ακόλουθες εργασίες:

Βοηθήστε μας να ανεβάσουμε την ποιότητά μας

Το OBS έρχεται με μια σουίτα ελέγχων για να επικυρώνουμε τον κώδικά μας. Η σουίτα ελέγχων τρέχει πριν διαθέσουμε τα πακέτα μας. Επομένως μια καλή σουίτα ελέγχων θα οδηγήσει σε ένα καλό προϊόν. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τομείς που δεν καλύπτονται από την σουίτα ελέγχων ακόμα, αλλά ευτυχώς είναι εύκολη η συγγραφή τέτοιων ελέγχων. Δείτε εδώ για να μάθετε πώς να τρέχετε και να αναπτύσσετε ελέγχους.

Εμφάνιση περισσότερης πληροφορίας κατάστασης στη διεπαφή ιστού

Το υπόβαθρο γνωρίζει ήδη πολλά δεδομένα όπως ιστορικό και πληροφορίες κατάστασης που δεν είναι ορατές στη διεπαφή ιστού. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν μέσω του υπάρχοντος API, αλλά δεν είναι προσβάσιμες από τους πελάτες μας ακόμα.

Αυτό επίσης σημαίνει ότι δε χρειάζεστε ένα δικό σας πλήρες Open Build Service για ανάπτυξη. Απλά πρέπει να εκτελέσετε ένα τοπικό πρόγραμμα πελάτη στο σύστημά σας, που να χρησιμοποιεί το επίσημο στιγμιότυπό μας του Open Build Service στο api.opensuse.org. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ πληροφορίες για το πώς να το τρέξετε στο σύστημά σας.

Εμφάνιση ιστορικού αιτημάτων

Οι σελίδες του έργου και του πακέτου θα μπορούσαν να περιέχουν καρτέλες για την εμφάνιση των αιτημάτων που έγιναν στο παρελθόν για το έργο ή το πακέτο. Τα αιτήματα που έχουν γίνει "accept" έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. αίτημα χαρακτηριστικού.


Διαχείριση υπογραφής έργου μέσω της διεπαφής ιστού

Προσθήκη εμφάνισης του κλειδιού της υπογραφής στα έργα. Λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στο αίτημα χαρακτηριστικού.

Βελτίωση της σελίδας του Πακέτου

Η σελίδα του πακέτου προς το παρόν εμφανίζει όλα τα πηγαία, αλλά τίποτε άλλο. Ωστόσο το σύστημα στο υπόβαθρο γνωρίζει πολλές περισσότερες πληροφορίες:

  • Ανοιχτά αιτήματα υποβολής: Τα αιτήματα υποβολής είναι αιτήματα συγχώνευσης μιας αλλαγής στο πακέτο. Αυτά φαίνονται ήδη με την εντολή "osc sr list". Ωστόσο θα ήταν καλύτερα να υπήρχε ένας ωραίος τρόπος να εμφανίζονται τα ανοιχτά αιτήματα υποβολής για το πακέτο, ένας εύκολος τρόπος να εμφανίζονται οι αλλαγές και να γίνονται αποδεκτές ή όχι.
  • Συγχωνευμένος σύνδεσμος πηγαίου: Η διεπαφή ιστού εμφανίζει πάντα τα "μη επεκταμένα" πηγαία. Αυτό σημαίνει ότι πακέτα με συνδέσμους προς πηγαία εμφανίζουν το αρχείο "_link" συν τις διορθώσεις (patches). Το υπόβαθρο προσφέρεται να επεκτείνει τον πηγαίο σύνδεσμο, αυτό σημαίνει να εμφανίσει τα πηγαία με τις εφαρμοσμένες διορθώσεις. Θα ήταν ωραίο να υπάρχει κάποιος διακόπτης που να εμφανίζει τα συγχωνευμένα πηγαία στη συγκεκριμένη προβολή. Σχεδόν έτοιμο από τον Jan Loeser.
  • Καταγραφή Commit: Θα μπορούσε να εμφανίζεται μια καταγραφή από τα commit στα πηγαία. Ίσως με την παράλληλη προβολή των διαφορών και ακόμα ίσως με μια λειτουργία επαναφοράς σε αυτή την κατάσταση :)

Βοηθός εξαρτήσεων

  • Σας λείπει μια εξάρτηση για να μπορείτε να κατασκευάσετε το πακέτο σας; Ένας μάγος θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ σε αυτό το σημείο, ψάχνοντας για την εξάρτηση και έπειτα προτείνοντας:
    • να προσθέσει το κατάλληλο αποθετήριο για την κατασκευή (όταν το πακέτο υπάρχει για την πλατφόρμα σας)
    • να συνδέσει τα πηγαία του πακέτου (αν δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα για την πλατφόρμα σας)

Βελτιώσεις Δημοσίευσης

Ο εκδότης του Open Build Service είναι ένα σχετικά απλό σενάριο γραμμένο σε perl, οπότε αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να εξάγει πληροφορίες από το πηγαίο στο υπόβαθρο.

Υποστήριξη αρχείων nu στον εκδότη

Το zypper υποστηρίζει αρχεία nu από την έκδοση 11.1 του openSUSE. Αυτά είναι περιγραφές αποθετηρίων που επιτρέπουν την προσθήκη επιπλέον αποθετηρίων. Αυτό σημαίνει, ότι όταν ένας χρήστης προσθέτει το αποθετήριο KDE:KDE4.3 και ο πακετάς αποφασίσει αργότερα ότι θέλει να κατασκευάσει με το KDE:Qt46, το zypper θα χρησιμοποιήσει αυτόματα και το συγκεκριμένο αποθετήριο.

Πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο αυτού του τύπου αρχείων μπορούν να βρεθούν εδώ και σε αυτό το ιστολόγιο από τον Duncan.

Προχωρημένες Εργασίες

Όλα αυτά μέχρι τώρα ήταν πολύ εύκολα για εσάς; Έχουμε επίσης εργασίες που απαιτούν επέκταση στο υπόβαθρο, στο api front-end και στη διεπαφή ιστού. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεστε ένα τοπικό στιγμιότυπο του Open Build Service για ανάπτυξη.

Βελτίωση Σελίδας Ελέγχου

  • Προσθήκη Στατιστικών Χρονοπρογραμματιστή: Ο χρονοπρογραμματιστής συγκεντρώνει ήδη όλα τα είδη στατιστικών για βελτίωση της απόδοσης. Το αρχείο $BUILD_SERVICE_ROOT/info/schedulerinfo.$arch περιέχει πληροφορίες σχετικά με χρησιμοποιημένου πόρους του χρονοπρογραμματιστή, γεγονότων προς επεξεργασία και επίσης ποια είναι τα έργα που τραβούν τους περισσότερους πόρους. Αυτό θα έπρεπε να γίνει κατ' απαίτηση μέσω του εξυπηρετητή πηγαίων και αποθετηρίων, στο api και να εμφανίζεται στη διεπαφή ιστού.
  • Προσθήκη κατάστασης στησίματος αποθετηρίου: Ο χρονοπρογραμματιστής βρίσκει βρόχους εξαρτήσεων μεταξύ πακέτων και αποθετηρίων. Αυτή η πληροφορία δεν αποθηκεύεται πουθενά αυτή τη στιγμή αλλά θα ήταν πολύ βολικό για τους προγραμματιστές. Η δουλειά είναι η αποθήκευση των πληροφοριών στο δίσκο, να είναι προσβάσιμη κατ' απαίτηση στο src, τον εξυπηρετητή rep και στο api. Και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι η εμφάνιση στη σελίδα πλατφόρμας πάνω στη διεπαφή ιστού.