openSUSE:Bugreport KDE

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αυτό το άρθρο σας βοηθά να υποβάλετε αναφορές σφαλμάτων για το KDE.

Αναφορές σφαλμάτων KDE

Γενικά

Την αναφορά σφαλμάτων του KDE στο bugzilla.novell.com, διευκολύνει η γνώση των εγκατεστημένων πακέτων. Μερικοί έχουν εγκατεστημένα μόνο την απλή έκδοση openSUSE (μερικές φορές με τις ενημερώσεις και μερικές φορές χωρίς αυτές) και άλλοι έχουν αναβαθμίσεις από αποθετήρια του KDE3 ή KDE4 από το opensuse.org. Μερικοί έχουν δοκιμαστικά πακέτα που πιθανό να έχουν περισσότερα σφάλματα.

Περισσότερες πληροφορίες: Αποσφαλμάτωση KDE

Πριν αναφέρετε σφάλματα

Δεν ανήκουν στο Novell bugzilla όλα τα σφάλματα που βρίσκετε. Έτσι πριν αναφέρετε οτιδήποτε στο bugzilla.novell.com, παρακαλώ αξιολογήστε τα παρακάτω:

Ποια αποθετήρια χρειάζονται δοκιμή;

Σημαντικό είναι το KDE:Distro:Stable ενώ το KDE:Distro:Factory γίνεται σημαντικό όσο πλησιάζουμε πιο κοντά στη νέα έκδοση openSUSE. Το KDE:Unstable:SC δεν είναι χρήσιμο για την ομάδα openSUSE, διότι είτε είναι μέρος οποιασδήποτε έκδοσης openSUSE, είτε δεν δοκιμάζεται για μελλοντική έκδοση, αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για upstream δοκιμή του KDE και να αναφέρετε σφάλματα στην bugs.kde.org.

Το ίδιο ισχύει για τις εκδόσεις των εφαρμογών. Οι τελευταίες εμφανίζονται με το όνομα πακέτου να περιέχει svn12345.

Αναφορά σε bugzilla.novell.com ή σε bugs.kde.org;

Λόγω περιορισμένων πόρων, η ομάδα openSUSE πρέπει να επικεντρωθεί στην ΣΤΑΘΕΡΗ (STABLE) έκδοση και στα επικεντρωμένα σε openSUSE σφάλματα και λειτουργίες. Επιπλέον, δεν μπορεί να υπάρχουν ειδικοί για κάθε μια εφαρμογή, έτσι ο συντηρητής της εφαρμογής στο bugs.kde.org θα έχει περισσότερες γνώσεις και μπορεί να λύσει προβλήματα γρηγορότερα.

Έτσι κάθε μη ειδικό για openSUSE σφάλμα, πχ σφάλματα που είναι επίσης έγκυρα για άλλες διανομές, πρέπει να έχουν αναφορά στο bugs.kde.org. Σε περίπτωση που είναι πολύ σημαντική λειτουργία, όπως πχ δεν δουλεύει καθόλου η υποστήριξη για bluetooth, ή ένα σημαντικό σφάλμα, το οποίο μπορεί να έχει διορθωθεί upstream, έτσι έχει νόημα να δηλωθεί επίσης downstream (στο bugzilla.novell.com) και να προστεθεί στο πεδίο URL η upstream αναφορά σφάλματος. Με αυτό τον τρόπο η ομάδα openSUSE μπορεί να σημειώσει τις διορθώσεις πριν την έκδοση αλλά και τις κρίσιμες διορθώσεις μετά την έκδοση.

Εάν η upstream αναφορά σας οριστεί σε "fixed" (διορθώθηκε) και συμπεριλαμβάνει την διόρθωση, πρέπει να ορίσετε την opensuse αναφορά σας από "upstream" σε "assigned" ώστε οι προγραμματιστές στο openSUSE να αποφασίσουν εάν θα εκδώσουν την διόρθωση ως επίσημη ή όχι ενημέρωση.

Οι βελτιώσεις είναι σχεδόν πάντα κάτι που πρέπει να αναφέρονται upstream. Εάν αισθάνεστε ότι υπάρχει κάτι κρίσιμο που βρίσκεται στο upstream trunk, πχ δεν έχει εκδοθεί αλλά υπάρχει ήδη ή λείπει upstream αλλά είναι πραγματικά σημαντικό, παρακαλώ συζητήστε το θέμα στην opensuse-kde λίστα ταχυδρομείου ή θέστε το στην ατζέντα των IRC συναντήσεων.

Χρήσιμες Αναφορές Κατάρρευσης

Η ανίχνευση πηγής κατάρρευσης πρέπει να αναφέρεται με εγκατεστημένα τα πακέτα αποσφαλμάτωσης. Εάν η ανίχνευση πηγής περιέχει κείμενο όπως "Αυτή η ανίχνευση πηγής φαίνεται φαίνεται να μην είναι χρήσιμη.", μπορεί είτε να σας λείπει πακέτο αποσφαλμάτωσης είτε δεν έχετε εγκατεστημένη την σωστή έκδοση. Μπορείτε να τα εγκαταστήσετε όταν δείτε το παράθυρο του dr. konqi - πριν κάνετε κλικ στην καρτέλα "backtrace", αλλά πρέπει να τα εγκαταστήσετε από το ίδιο μέσο εγκατάστασης που χρησιμοποιείτε (οι πληροφορίες αποσφαλμάτωσης για beta2 δεν ταιριάζουν στα εκτελέσιμα beta1). Συνήθως απαιτούνται τα kdepim3-debuginfo, kdelibs3-debuginfo, kdebase3-debuginfo και qt3-debuginfo.

Κάθε πηγαίο πακέτο δημιουργεί μια πληροφορία αποσφαλμάτωσης, αλλά μπορούν να διασπαστούν σε πολλά εκτελέσιμα RPM. Αυτό το κάνει δυσκολότερο να γνωρίζετε ποια πληροφορία αποσφαλμάτωσης να χρησιμοποιήσετε για εγκατάσταση. Εάν δεν είστε σίγουροι

  • Διευκρινήστε την διεργασία πριν την κατάρρευση. ΠΧ. /usr/bin/kwin
  • Βρείτε ποιο RPM είναι πακεταρισμένο: το "rpm -qf /usr/bin/kwin" δείχνει ότι το kwin είναι πακεταρισμένο στο kde4-kwin
  • Βρείτε από ποιο πηγαίο πακέτο δημιουργήθηκε το εκτελέσιο RPM: η εντολή "rpm -qi kde4-kwin | grep Source\ RPM" δείχνει τις πηγές του kwin που είναι στο kdebase4-workspace
  • Εγκατάσταση του ανταποκρινόμενου πακέτου πληροφοριών αποσφαλμάτωσης. Σε αυτή την περίπτωση, kdebase4-workspace-debuginfo

Εάν συμμετέχετε στις δοκιμές ή κάνετε ταξινόμηση σφαλμάτων, βοηθάει να έχετε ήδη εγκατεστημένη την βασική πλατφόρμα πληρφοριών αποσφαλμάτωσης του KDE. Βρίσκονται στο ίδιο αποθετήριο με τα εγκατεστημένα πακέτα non-debuginfo KDE4. Αυτά είναι

  • libqt4-debuginfo
  • kdelibs4-debuginfo
  • kdepimlibs4-debuginfo
  • kdebase4-runtime-debuginfo
  • kdebase4-workspace-debuginfo

Για να κάνετε αναφορά σφαλμάτων στο openSUSE Factory (όχι αν χρησιμοποιείτε έκδοση openSUSE σε κυκλοφορία συν το KDE4:/Factory:/) ή εκδόσεις openSUSE beta θα χρειαστείτε να ρυθμίσετε τα αποθετήρια factory repo και το debuginfo repo - οι beta δεν έχουν τα πακέτα πληροφοριών αποσφαλμάτωσης. Εγκαταστήστε το αντίστοιχο πακέτο από το Factory και τα debuginfo και debugsource πακέτα και λάβετε ένα καλό backtrace με αριθμός γραμμών.

Περισσότερες πληροφορίες: Οδηγός Αναφοράς Κατάρρευσης

Ειδικές συμβουλές

Σχετικά με το μόνο χρήσιμο αρχείο ιστορικού στο $HOME/.xsession-errors - μόνο για θέματα του kdm/login υπάρχουν και κάποια άλλα, στο /var/log/messages, /var/log/kdm.log, /var/log/Xorg.0.log.

Η αποσφαλμάτωση των kio_slaves (για παράδειγμα οποιοδήποτε πρόβλημα με το πρωτόκολλο μέσα στο konqueror) είναι λίγο πονηρή. Μια περιγραφή μπορεί να βρεθεί στην διεύθυνση εδώ.

Εάν επισυνάψετε ένα gdb σε μια εκτελούμενη διεργασία, θυμηθείτε εάν η διεργασία έχει στο όνομα "[kdeinit]", το σωστό εκτελέσιμο δεν είναι πχ το dcopserver αλλά το kdeinit.

Αποσφαλμάτωση Διαχειριστή Δικτύου

Δείτε τον Οδηγό επίλυσης προβλημάτων Διαχείρισης Δικτύου στην βάση του KDE για συμβουλές στο πως να διαγνωστεί το πρόβλημα με την δικτύωση.