Users FAQ

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Question.png

Μέσο εγκατάστασης

Question.png Μπορώ να κάνω λήψη της εμπορικής έκδοσης του SUSE Linux χωρίς χρέωση?
Ναι, ονομάζεται έκδοση αξιολόγησης. Δεν έχει χρονικό περιορισμό και είναι καλύτερη επιλογή για τους απλούς χρήστες από την έκδοση 'open source' η οποία δεν περιλαμβάνει πακέτα που καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ακολουθεί πίνακας με πληροφορίες για τις τρέχουσες εκδόσεις.
Διανομή Φάση Τρέχουσα
Έκδοση
Έκδοση Υποστήριξη
Εγκατάστασης
Μέσα Πώς να το
αποκτήσετε
openSUSE 11.0 Κυκλοφόρησε Τελική Εμπορική 1 DVD-91
Έντυπο Εγχειρίδιο
Αγορά
Λήψη CDs (KDE and GNOME)
DVD
Εγκατάσταση μέσω Internet
Λήψη
Live
N/A2
CDs (KDE and GNOME) coming soon
openSUSE Εργαστήριο Ανάπτυξη N/A3 Λήψη Εγκατάσταση μέσω Internet Λήψη

1Το DVD περιέχει τα πακέτα και των 6 CD το οποίο σημαίνει ότι εμπεριέχεται και το Add-On CD. Το εμπορικό DVD είναι σε μορφή double-layer και περιέχει περισσότερα πακέτα. 2Το LiveDVD εκτελείται απευθείας από το DVD και δεν εγκαθίσταται.
3Το εργαστήριο SUSE Linux αποδεικνύει την καθημερινή σταθερή εξέλιξη. Δεν παρέχει κάποια συγκεκριμένη έκδοση.


Question.png Θα ήταν χρήσιμο να έχω μια εικόνα DVD με το SUSE Linux. Υπάρχει τρόπος να δημιουργήσω μια εικόνα DVD χρησιμοποιώντας τις εικόνες από τα CD?
Οι εικόνες DVD θα είναι διαθέσιμες στην τελική έκδοση. Για εκδόσεις alpha και beta μόνο εικόνες CD προσφέρονται.
Ο online οδηγός και το σενάριο εντολών (script) για να δημιουργία DVD εικόνων είναι στο [Making a DVD from CDs].
Question.png Χρειάζομαι όλα τα CD εγκατάστασης? Ποιά CD χρειάζονται για βασική εγκατάσταση? Είναι το CD1 επαρκές για βασική εγκατάσταση?
Αν κάνετε λήψη των επίσημων CD της έκδοσης θα χρειαστείτε όλα. Εναλλακτικά υπάρχει και [1 CD install] το οποίο γίνεται διαθέσιμο σύντομα μετά από κάθε έκδοση
Question.png Υπάρχει τρόπος για εγκατάσταση του SUSE χωρίς την χρήση CD ή DVD?
Ναι, ανατρέξτε στο [Installation without CD or DVD].
Question.png Ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ του SUSE 10.0 OSS και του SUSE Eval 10.0?
Το SUSE 10.0 OSS περιλαμβάνει μόνο ελεύθερο λογισμικό. Η έκδοση SUSE Eval περιλαμβάνει και κάποια πακέτα που δεν είναι ελεύθερο λογισμικό όπως Adobe Reader, Macromedia Flash, Sun Java, Mainactor (demo).
Question.png ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην έκδοση 'Eval' (αξιολόγησης) και την έκδοση 'Retail' (εμπορική) ?
Η εμπορική έκδοση περιλαμβάνει περισσότερα πακέτα λογισμικού από την έκδοση για αξιολόγηση, και παραδίδεται σε διπλής στρώσης DVD. Και τα πακέτα για i386 και τα πακέτα για x86-64 είναι διαθέσιμα. (στην εμπορική έκδοση)
Question.png Είναι η έκδοση 'Eval' (αξιολόγησης) περιορισμένη?
Οχι, η έκδοση αξιολόγησης δεν είναι περιορισμένη. Μπορείτε να κάνετε ότι θέλετε με αυτήν και δεν υπάρχει ούτε χρονικός περιορισμός

AppArmor

Question.png Τι είναι το AppArmor "Lite"?
Το Novell AppArmor είναι μια αποτελεσματική και εύκολη στην χρήση εφαρμογή ασφάλειας, που προστατεύει το λειτουργικό σας σύστημα Linux καθώς και τις εφαρμογές του, από επιθέσεις, ιούς και άλλες κακόβουλες εφαρμογές. Το AppArmor δεν είναι μόνο ένας firewall (τείχος ασφαλείας) ή ένα πρόγραμμα ανίχνευσης ιών – είναι ένα πλήρες σύστημα ασφαλείας. Μια ειδική έκδοση του AppArmor περιλαμβάνεται στην έκδοση SUSE Linux 10.0 παρέχοντας μία πολύτιμη προ επισκόπηση των δυνατοτήτων του AppArmor
Question.png Ποιά είναι η σύγκριση με το SELinux?
Το SELinux λειτουργεί χρησιμοποιώντας ετικέτες, δηλαδή εφαρμόζει μια ετικέτα (tag) που καθορίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας για κάθε αρχείο δεδομένων. Παρόλο που αυτή η μέθοδος είναι έξυπνη,προσθέτει πολυπλοκότητα που την καθιστά δύσκολη στη χρήση. έτσι παρόλο που το AppArmor και το SELinux στοχεύουν στον ίδιο στόχο, το AppArmor είναι πολύ πιο εύκολο στην εφαρμογή καθώς και στην συντήρηση του:
  • To AppArmor περιέχει ένα αυτόματο βασισμένο στο YaST- εργαλείο για απόδοση της πολιτικής ασφαλείας. Αντίθετα η μέθοδος του SELinux για δημιουργία και αλλαγή της πολιτικής ασφάλειας είναι βασισμένη σε εντολές κείμενου , απαιτεί πολλά βήματα μέχρι την ολοκλήρωση της και εμπεριέχει σημαντικό αριθμό από χειροκίνητες ρυθμίσεις και επεμβάσεις.
  • Η λύση του AppArmor είναι εξαιρετικά απλούστερη, η πολιτικές που εφαρμόζει το AppArmor είναι εύκολο να διαβαστούν και να κατανοηθούν
  • Δεν απαιτείτε εξειδικευμένη γνώση. Αντίθετα με το SELinux, ο καθένας μπορεί με τα εργαλεία του AppArmor να διαμορφώσει ένα σύστημα ώστε να είναι προστατευμένο από επιθέσεις.
  • Οι εφαρμογές δεν χρειάζεται να αλλάξουν στο παρά μικρό για να είναι προστατευμένες από το AppArmor. Αντίθετα για να είναι μία εφαρμογή ασφαλής με το SELinux, η εφαρμογή θα έπρεπε να ξανά κωδικοποιηθεί (re-compile) καθώς και να ξανά συνδεθεί (re-link) με χρήση των βιβλιοθηκών (libraries) του SELinux
Question.png Υπάρχει διαθέσιμη τεκμηρίωση για το AppArmor?
Επίσημη τεκμηρίωση από την Novell (αρχεία pdf)
Καθώς επίσης μπορείτε να διαβάσετε τα αρχεία στην θέση /usr/share/doc/packages/subdomain-docs/. μέσω της κονσόλας και της εντολής man

Εξωτερικοί σύνδεσμοι