SDB:How to migrate to a new openSUSE version

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το άρθρο αυτό προσφέρει βοήθεια σε όσους θέλουν να αναβαθμίσουν τη διανομή openSUSE στην επόμενη έκδοση κάνοντας μια νέα, καθαρή εγκατάσταση, διατηρώντας τα προσωπικά του δεδομένα και τις προσωπικές ρυθμίσεις.Άλλες μέθοδοι αναβάθμισης είναι μέσω της επιλογής Upgrade, η οποία είναι διαθέσιμη όταν ξεκινάμε (boot) τον υπολογιστή από το DVD ή distribution upgrade μέσω zypper. Η μέθοδος που περιγράφεται στο παρόν άρθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη μετάβαση στο openSUSE από μια διαφορετική διανομή Linux.
Δοκιμασμένο στο openSUSE Συνιστώμενα άρθρα Σχετικά άρθρα
Icon-checked.png

Icon-manual.png Icon-help.png


Προετοιμασία Μετάβασης

Κρατήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας

Οι χρήστες του συστήματός σας βρίσκονται στο /home/<username>. Έτσι, αν θέλετε να είστε σίγουροι ότι τίποτα απολύτως δε θα χαθεί, θα χρειαστεί να αντιγράψετε όλα αυτά τα αρχεία και φακέλους σε κάποιο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο ασφαλείας όλου του φακέλου /home και των περιεχομένων του σε περίπτωση που δε χρησιμοποιείται ξεχωριστή κατάτμηση για το home.

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων είναι κάπως διαφορετική από την απλή αντιγραφή. Σιγουρευτείτε ότι θα διατηρήσετε το χρήστη κυριότητας και τις άδειες των αρχείων, γιατί διαφορετικά θα καταλήξετε με αρχεία τα οποία θα έχουν μόνο άδεια ανάγνωσης (read-only) στις ρυθμίσεις τους και στα οποία δε θα μπορεί το σύστημα να κάνει οποιαδήποτε εγγραφή.

Αν "κάψετε" τα αρχεία σας σε ένα DVD, πείτε στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε ότι λαμβάνετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Στην εφαρμογή K3B μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω του παραθύρου που αναδύετε όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Εγγραφή επιλέγοντας την καρτέλα Σύστημα Αρχείων, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Για Προχωρημένους δίπλα στη ρύθμιση σύστημα αρχείων και τσεκάροντας την επιλογή (checkbox) Διατήρηση Αδειών (Backup).

Αν θέλετε να αντιγράψετε όλα τα αρχεία των χρηστών σας σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, είναι ευκολότερο να το κάνετε μέσω της κονσόλας. Σιγουρευτείτε αρχικά ότι ο σκληρός σας δίσκος έχει προσαρτηθεί στο σύστημα αρχείων και είναι προσβάσιμος. Αν δεν έχετε κάνει κάποια αλλαγή, ο σκληρός και τα περιεχόμενά του θα βρίσκονται στο /media/<φάκελος_του_εξωτερικού_σας_σκληρού_δίσκου>. Μπορείτε να το ανακαλύψετε κάνοντας μια πλοήγηση στο σύστημά σας μέσω του αγαπημένου σας διαχειριστή αρχείων . Αν γνωρίζετε τη διαδρομή για τον εξωτερικό σκληρό σας δίσκο, ανοίξτε απλά μια κονσόλα και εκτελέστε τις παρακάτω εντολές:

$ su

  1. cd /home
  2. cp -r -b -vvv username_to_be_backed_up /media/<folder_of_your_external_harddisk>

Με τον τρόπο αυτό θα αντιγραφεί όλος ο προσωπικός φάκελος του χρήστη στον εξωτερικό σκληρό δίσκο. Αν έχετε συνδεθεί ως ο χρήστης τα αρχεία του οποίου αντιγράφετε σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο (και δεν τα "καίτε"), δε χρειάζεταινα ανησυχείτε για τις άδειες των αρχείων.

Αν απλά δημιουργείτε αντίγραφα σφαλείας του δικού σας χρήστη, δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το su.


Επιλεγμένα αντίγραφα ασφαλείας

Δημιουργώντας αντίγραφα σφαλείας για τα πάντα είναι η ασφαλέστερη μέθοδος, αλλά μπορεί να μην είναι αναγκαίο. Μπορείτε να αντιγράψετε χειροκίνητα αρχεία από τον προσωπικό φάκελο του χρήστη σας στον εξωτερικό σκληρό δίσκο. Η δυσκολία του εγχειρήματος αυτού έγκειται στο να γνωρίζετε ποιος φάκελος περιέχει ποια αρχεία.

Υπάρχουν τα μη κρυφά αρχεία, δηλαδή αυτά που είναι ορατά σε εσάς, τα οποία είναι εύκολα στη διαχείριση. Παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένα σημαντικά αρχεία τα οποία μπορεί κάποιος να ξεχάσει.

your.username.revoke - Αν δημιουργήσατε και δημοσιεύσατε ένα κλειδί κρυπτογράφησης, χρειάζεστε το αρχείο αυτό για την ανάκτησή του.

Υπάρχουν επίσης και κρυμμένα αρχεία και φάκελοι. Για να τα δείτε, ανοίχτε το διαχειριστή αρχείων που χρησιμοποιείτε και ενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων, η οποία στο διαχειριστή Dolphin του KDE βρίσκεται στο μενού Προβολή ή μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί με το συνδυασμό πλήκτρων ALT+..

Τα ονόματα των κρυφών αρχείων και φακέλων ξεκινούν με μια τελεία ".". Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για όλα ή να επιλέξετε εκείνα που ξέρετε ότι είναι σημαντικά. Οι ονομασίες τους είναι συνήθως χαρακτηριστικές:

.kde - ρυθμίσεις του KDE3
.kde4 - ρυθμίσεις του KDE4
.mozilla - ρυθμίσεις του Thunderbird/Firefox
.gnome - ρυθμίσεις του Gnome
.bogofilter - ρυθμίσεις του εργαλείου αντιμετώπισης ενοχλητικής αλληλογραφίας (spam) Bogofilter
.ssh - κλειδί SSH
.gnupg - κλειδιά κρυπτογράφησης για την υπογραφή/ κρυπτογράφηση αρχείων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης από εφαρμογές όπως το kgpg.
.ooox - ρυθμίσεις του OpenOffice
.strigi - δείκτες ταξινόμησης αρχείων για αναζήτηση συστήματος
.
.
.

Απομνημόνευση των κατατμήσεων

Ο σκληρός σας δίσκος χωρίζεται στις λεγόμενες κατατμήσεις. Μπορείτε να έχετε μία για την εγκατάσταση των Windows, άλλη μία για την εγκατάσταση του Linux και ακόμη μία για τα δεδομένα σας.

Για να αναγνωρίσετε τις κατατμήσεις σας, ανοίχτε μια κονσόλα και εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

$ df

Θα δείτε μια λίστα με όλες τις κατατμήσεις. Πρέπει να γράψετε την κατάτμηση που αντιστοιχεί σε κάθε σύστημα, π.χ.

/dev/sda1 = /windows/C
/dev/sda2 = / (το σύστημά σας linux)
/dev/sdb1 = /home (οι χρήστες σας)
/dev/sdb4 = SWAP

Αν δε βλέπετε καθόλου κάτι της μορφής /dev/sdX = /home αλλά μόνο /dev/sxyz = /, τότε πρέπει να κρατήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων που βρίσκονται στο φάκελο /home, μιας και ότι υπάρχει εκεί μέσα θα χαθεί! Ο λόγος είναι ότι μια καινούρια εγκατάσταση θα διαμορφώσει το σκληρό δίσκο στον οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο το κυρίως σύστημα, δηλαδή το φάκελο ρίζα/ κατάτμηση συστήματος (/). Αν ο φάκελός σας /home δε βρίσκεται σε διαφορετική κατάτμηση, δηλαδή δεν έχει τη δικιά του αντιστοιχία της μορφής /dev/sdX, αποτελεί μέρος της κατάτμησης του συστήματος και επομένως θα χαθεί στην περίπτωση όπου ο σκληρός δίσκος διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια μιας εγκατάστασης.


Εγκατάσταση

Σιγουρευτείτε ότι η web κάμερα, ο εκτυπωτής κ.λπ. έχουν συνδεθεί στον υπολογιστή και είναι αναμμένα, διαφορετικά το πρόγραμμα εγκατάστασης δε θα μπορέσει να τα εντοπίσει.

Ξεκινήστε την εγκατάσταση του openSUSE και διαλέχτε την επιλογή νέα εγκατάσταση σε αντίθεση με την επιλογή Αναβάθμιση. Το σημαντικό σημείο της εγκατάστασης είναι να σιγουρευτείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης αναγνωρίζει τις κατατμήσεις του σκληρού σας δίσκου σωστά. Γι'αυτό το λόγο ελέγξτε διπλά αν αναθέτει τα σωστά σημεία κατάρτισης στις κατατμήσεις, δηλαδή για το παραπάνω παράδειγμα ισχύει ότι η κατάτμηση /dev/sda2 έχει προσαρτηθεί ως /. Το ίδιο για το φάκελο /home.

Το πρόγραμμμα εγκατάστασης θα σημειώσει όλες τις κατατμήσεις που πρόκειται να διαμορφώσει με το γράμμα F και κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς. Σιγουρευτείτε ότι θα διαμορφώσει μόνο την κατάτμηση / και όχι το /home. Αν όλα γίνουν σωστά, θα δημιουργηθεί μια νέα εγκατάσταση του συστήματος linux στο '/ αλλά οι χρήστες σας, οι οποίοι βρίσκονται στο /home θα διατηρηθούν.

Σε περίπτωση όπου το πρόγραμμα εγκατάστασης θέλει να αλλάξει το μέγεθος των κατατμήσεών σας, θα πρέπει να αλλάξετε την πρόταση αυτή. Σιγουρευτείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τις υπάρχουσες κατατμήσεις με τα σωστά σημεία κατάρτισης και ότι θα διαμορφωθεί μόνο η κκκατάτμηση /.

Αν σας ζητηθεί αναγνωριστικό χρήστη (username), επιλέγξτε το ίδιο αναγνωριστικό που χρησιμοποιούσατε και στην προηγούμενη εγκατάσταση, και το πρόγραμμα εγκατάστασης θα χρησιμοποιήσει ξανά τα παλιά σας δεδομένα από το φάκελο /home/<username>.


Περαιτέρω Ενέργειες

Αν όλα πήγαν όπως αναμενόταν τότε δε χρειάζεται να αντιγράψετε τίποτα από τα αντίγραφα ασφαλείας στο σύστημά σας, καθώς τα πάντα έχουν διατηρηθεί στον προσωπικό φάκελο του χρήστη σας.

Παρόλα αυτά χρειάζεται να ρυθμίσετε γενιές ρυθμίσεις συστήματος όπως ρυθμίσεις εκτυπωτή ή/ και κάρτας γραφικών. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω του YaST.

Όσον αφορά τα πολυμέσα σιγουρευτείτε ότι έχετε προσθέσει το αποθετήριο Packman, μέσω του YaST > Αποθετήρια> Προσθήκη> Αποθετήρια Κοινότητας> Packman. Περιέχει πακέτα όπως το libxine1 το οποίο χρειάζεται να αναβαθμίσετε ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου mp3. Δείτε τη διεύθυνση opensuse-community.org/Multimedia για λεπτομέρειες.

Περαιτέρω άρθρα σχετικά με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας ή άλλου υλικού μπορούν να βρεθούν στο HOWTOs-τμήμα αυτού του wiki.


Δείτε επίσης


Εξωτερικοί σύνδεσμοι