Restricted formats

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Λειτουργικότητα η οποία θεωρείται ότι παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με ορισμένες πατέντες λογισμικού, ή αποτελεί πιθανή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων (copyright), αποτρέπει διάφορα πακέτα που συχνά ζητούνται από τους χρήστες να συμπεριληφθούν στο openSUSE. Στη συνέχεια ακολουθούν εξηγήσεις για τα θέματα αυτά καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση τνω σχετικών προβλημάτων.


Προσοχή Παρακαλώ θερμά να μην προσθέτετε συνδέσμους για πακέτα λογισμικού που περιέχουν πνευματική ιδιοκτησία που προστατεύεται από νόμους περί πατεντών.

Το openSUSE υποστηρίζει τη χρήση του Ελεύθερου και Ανοιχτού Κώδικα Λογισμικού. Παρόλα αυτά, οι εκδόσεις λιανικού εμπορίου ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετα πακέτα τα οποία παρέχοντια με άδεια από τη Novell ή από άλλους δημιουργούς διανομών προς διανομή.

Οι λόγοι για τους οποίους ένα συγκεκριμένο πακέτο λογισμικού δε συμπεριλαμβάνεται στην κύρια διανομή του openSUSE είναι οι εξής:

 • Το λογισμικό είναι ιδιόκτητο και δε συμμορφώνεται με τον ορισμό του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.
 • Το λογισμικό προσφέρει λειτουργικότητα η οποία έχει πατενταριστεί και ο κάτοχος της πατέντας εμποδίζει τη διανομή του λογισμικού
 • Το λογισμικό παραβιάζει νομοθεσία που αφορά τη διανομή λογισμικού σε περιοχές δικαιοδοσίας στις οποίες δραστηριοποιείται επιχειρησιακά η Novell.

Ορισμένο λογισμικό και οδηγοί συσκευών που είναι ιδιόκτητα μπορεί να είναι διαθέσιμα από τους ιδιοκτήτες τους και αδειοδοτημένους προμηθευτές. Λογισμικό που επιβαρύνεται με πατέντες μπορεί να αποκτηθεί από προμηθευτές οι οποίοι έχουν καταφέρει να συνάψουν συμφωνίες αδειοδότησης με τους κατόχους των πατεντών.

MPEG-2

Οι κάτοχοι των πατεντών του προτύπου MPEG-2 (που συγκεντρώνονται στη σελίδα Moving Picture Experts Group (MPEG).) δεν παρέχουν άδειες πατεντών που να είναι συμβατές με τη διανομή ελεύθερου λογισμικού. Αυτό σημαίνει ότι οι κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές του προτύπου MPEG-2 δε μπορούν να αποτελούν μέρος της διανομής openSUSE. Παρόλο που οι εφαρμογές Kaffeine και Xine περιλαμβάνονται στη διανομή, τα αρθρώματα του αποκωδικοποιητή που απαιτούνται δεν είναι δυνατό να παρασχεθούν, τουλάχιστον όχι υπό μίας άδειας για ελεύθερο λογισμικό.

Προβολείς DVB TV

Όλα τα δεδομένα DVB βίντεο κωδικοποιούνται με τη χρήση του προτύπου MPEG-2. Ορισμένες ακριβότερες DVB κάρτες περιέχουν έναν αποκωδικοποιητή MPEG-2 και τουλάχιστον μερικές από αυτές υποστηρίζονται στο Linux.

DVD video

Όλα τα δεδομένα βίντεο στα DVDs κωδικοποιούνται συνήθως με τη χρήση του προτύπου MPEG-2.

Επιπρόσθετα, τα DVDs που κωδικοποιούνται ανά γεωγραφική περιοχή κρυπτογραφούνται με το πρότυπο Content Scrambling System (CSS). Υπάρχει ένα έργο ανοιχτού κώδικα που ονομάζεται libdvdcss που προσπερνά την κρυπτογράφηση αυτή. Παρόλο που η κρυπτογράφηση δεν είναι ισχυρή, η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου ή συσκευής για την παράκαμψή της κατατάσσεται ως 'συσκευή καταστρατήγησης' σε περιοχές δικαιοδοσίας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και πολλές περιοχές δικαιοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η διανομή τέτοιου λογισμικού θεωρείται παράνομη σε αυτές τις περιοχές δικαιοδοσίας και μπορεί να διωχθεί αν δεν έχει πιστοποιηθεί. Για την πιστοποίηση, ενδέχεται να μην επιτρέπεται η αντιγραφή και πρέπει να απαγορεύεται η γρήγορη προσπέλαση (fast-forward) σε μερικά DVD τα οποία συχνά περιέχουν διαφημίσεις.

Πιθανές Λύσεις

Αν δεν απαιτείτε συμβατότητα με μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, σκεφτείτε να κωδικοποιείτε τα βίντεό σας με τη χρήση του ανοιχτού προτύπου Ogg Theora.


MP3

Παρόλο που το πρότυπο MPEG Audio Layer 3 (MP3) είναι ένα πρότυπο του οργανισμού ISO, οι κάτοχοι πατεντών του MP3 δεν αδειοδοτούν κωδικοποιητές ή αποκωδικοποιητές MP3 υπό μια άδεια ανοιχτού κώδικα.

Πιθανές Λύσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή Fluendo MP3 που είναι ένα πλήρως αδειοδοτημένο αλλά ελεύθερο πρόσθετο για MP3 για την εφαρμογή GStreamer, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω των εφαρμογών Amarok ή Banshee. Ο οδηγός εκμάθησης MP3 στο openSUSE – Λύση μέσα σε 5 λεπτά επιδεικνύει πώς μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία MP3 στο openSUSE μέσα σε λίγα λεπτά.

Ως εναλλακτική λύση, μπορείτε να κωδικοποιείτε τα αρχεία ήχου σας με ένα από τα πρότυπα Ogg Vorbis, FLAC, Speex, ή κάποιον άλλο κωδικοποιητή ήχου που διατίθεται και χρησιμοποιείται ελεύθερα.

Στις σελίδες για την αδειοδότηση FAQ και τα δικαιώματα του mp3 δηλώνεται ότι δεν απαιτείται καμία άδεια για ιδιωτικές, μη-εμπορικές δραστηριότητες (π.χ. οικιακή διασκέδαση, λήψη εκπομπών και δημιουργία προσωπικής μουσικής βιβλιοθήκης), που δε δημιουργούν έσοδα ή άλλη αντιμισθία οποιουδήποτε είδους ή για οντότητες με σχετικά ετήσια ακαθάριστα έσοδα λιγότερο από .


NTFS

Δεν υπάρχουν γνωστές πατέντες NTFS. Αντί για πατέντες (που γνωστοποιούνται δημόσια), η Microsoft προφανώς αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μη-γνωστοποιούμενες συμφωνίες για να εμποδίσει τη δυνατότητα για τα έργα ανοιχτού κώδικα να υλοποιήσουν λύσεις υποστήριξης για το σύστημα αρχείων NTFS. Οτιδήποτε είναι γνωστό στο ευρύ κοινό σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του NTFS έχει λοιπόν γίνει με τεχνικές ανάστροφης διαδικασίας σχεδιασμού (reverse engineering). Καθώς αυτές οι τεχνικές ανάστροφης διαδικασίας σχεδιασμού έχουν γίνει σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η πληροφορία σχετικά με τις δομές δεδομένων του συστήματος αρχείων NTFS που αποκτάται μέσω αυτών των τεχνικών ανάστροφης διαδικασίας σχεδιασμού μπορεί και όντως χρησιμοποιείται νόμιμα στο ελεύθερο λογισμικό.

Δυστυχώς, η μορφή των δεδομένων του αρχείου καταγραφής του ημερολογίου αλλαγών (journal)του NTFS δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη επιτυχώς μέσω των τεχνικών ανάστροφης διαδικασίας σχεδιασμού, οπότε αν το αρχείο καταγραφής του ημερολογίου αλλαγών του NTFS δεν είναι καθαρό (περιέχει δεδομένα για συναλλαγές που δεν έγιναν), το ελεύθερο λογισμικό δε μπορεί να διαβάσει την τρέχουσα κατάσταση του διαμερίσματος NTFS, παρά μόνο την κατάσταση που δεσμεύεται στο ίδιο το σύστημα αρχείων. Παρόλα αυτά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα εάν το διαμέρισμα NTFS βρίσκεται σε καθαρή κατάσταση.

Πιθανές Λύσεις

Το NTFS-3g παρέχει υποστήριξη για ανάγνωση και εγγραφή σε NTFS διαμερίσματα, αποκλείοντας τις συναλλαγές που δε δεσμεύονται στο σύστημα αρχείων, αλλά μόνο εκείνες που παρουσιάζονται στο ημερολόγιο αλλαγών του NTFS. Ωστόσο αν το διαμέρισμα είναι καθαρό και αποσυνεδεμένο κατάλληλα από τα Windows, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.

Το σύστημα αρχείων FAT32 υποστηρίζεται πολύ καλά από τα Windows και το Linux, αλλά έχει ορισμένους περιορισμούς:

 • Δεν επιτρέπει ορισμένους χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων οι οποίοι επιτρέπονται από το POSIX, π.χ. τον χαρακτήρα “:”
 • Για τη διαμόρφωση διαμερισμάτων μεγαλύτερων των 32GB, τα Windows XP εναλλάσσουν αυτόματα το σύστημα αρχείων σε NTFS, αλλά ένα εργαλείο γραμμής εντολών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαμερισμάτων FAT32 μεγαλύτερων από 32GB.

Υπάρχουν οδηγοί και λογισμικό για Windows που επιτρέπουν περιορισμένη πρόσβαση σε αρχεία συστήματος ext2:

 • Το Ext2 IFS είναι ένα δωρέαν (όχι ελεύθερο λογισμικό) σύστημα αρχείων ext2 που μπορεί να εγκατασταθεί σε Windows. Ολοκληρώνεται με τον πυρήνα των Windows παρέχοντας έτσι πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται σε διαμερίσματα ext2 (και ext3) σε όλες τις εφαρμογές. Παρόλα αυτά μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση μπλέ οθονών στα Windows XP.
 • Το explore2fs υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων ext2 και ext3 μέσα από τα Windows.
 • Το ext2fsd είναι ένας ανοιχτού κώδικα οδηγός για ext2 (και ext3, με ορισμένους περιορισμούς) για Windows. Παρόλο που βρίσκεται ακόμα υπό ανάπτυξη, το ήδη υπάρχον σύνολο των λειτουργικών του χαρακτηριστικών μπορεί να είναι ήδη αρκετό.

Το cifs επιτρέπει στο Linux να έχει πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους φακελους των Windows και το Samba δίνει τη δυνατότητα σε ένα σταθμό εργασίας-πελάτη δικτύου με Linux να παρέχει διαμοιραζόμενους φακελους Windows ο ίδιος στο δίκτυο.


Ιδιόκτητα στοιχεία του πυρήνα Linux που περιλαμβάνουν τους Linux headers

Οδηγοί γραφικών καρτών NVIDIA

Τρεις τύποι οδηγών υποστηρίζουν NVIDIA κάρτες γραφικών:

 1. Ο ανοιχτού κώδικα οδηγός nv που έχει σημαντικούς περιορισμούς (δεν υποστηρίζει ούτε ορισμένες νέες κάρτες όπως η Quadro 570FX, δεν παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη για δύο οθόνες και δεν υποστηρίζει 3D γραφικά). Συμπεριλαμβάνεται στον X.org και χρησιμοποιείται ως προεπιλογή.
 2. Ο κλειστού κώδικα, ιδιόκτητος οδηγός nvidia που απαιτεί την ύπαρξη του στοιχείου πυρήνα nvidia kernel module το οποίο πολλοί προγραμματιστές του πυρήνα θεωρούν ότι παραβίαζει την άδεια GNU General Public License.
 3. Υπάρχει επίσης ο οδηγός nouveau που προέκυψε από τεχνικές ανάστροφης διαδικασίας σχεδιασμού και ο οποίος βασίζεται στον οδηγό nv. Στοχεύει να προσφέρει υποστήριξη για απεικόνιση σε δύο οθόνες και 3D επιτάχυνση γραφικών.

Οδηγοί για κάρτες γραφικών ATI

Τρεις τύποι οδηγών υποστηρίζουν ATI κάρτες γραφικών:

 1. Ο X.org περιλαμβάνει ανοιχτού κώδικα οδηγούς για πολλές (παλαιότερες) κατες γραφικών ATI. Αυτοί χρησιμοποιούνται ως προεπιλογή.
 2. Ο κλειστού κώδικα, ιδιόκτητος οδηγός ATI που απαιτεί την ύπαρξη του στοιχείου πυρήνα ati kernel module το οποίο πολλοί προγραμματιστές του πυρήνα θεωρούν ότι παραβίαζει την άδεια GNU General Public License.
 3. Η ATI έχει εκδόσει ορισμένες προδιαγραφές καταχωρητών για τα νεότερα ολοκληρωμένα κυκλώματά της (chipsets) αλλά δεν έχει εκδόσει καμία τεκμηρίωση σχετικά με τη 3D λειτουργικότητα των νεότερών της καρτών. Οι νέοι οδηγοί ativivo και radeonhd υποστηρίζουν (σε ποιότητα alpha) τις νεότερες κάρτες γραφικών ATI R500/R600. Δείτε το σχετικό άρθρο νέων του openSUSE

Δείτε επίσης


Εξωτερικοί Σύνδεσμοι