Archive:Weekly news 158

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηΣημείωμα Συντάκτη

OWN-oxygen-EditorsNote draft02.png

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το Τέυχος 158 του openSUSE Weekly News.

Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε την ανάγνωση.


Ανακοινώσεις

Marketing.png

Επανεξετάζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές περί των εμπορικών σημάτων

"Το 2009 δημιουργήθηκε ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το εμπορικό σήμα (trademark) για να συμβάλλει στον προσδιορισμό του πως η κοινότητα και ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί να χρησιμοποιεί το λογότυπο του openSUSE και τα σχετικά εμπορικά σήματα στις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Παράλληλα με αυτό, η Novell παραχώρησε την αρμοδιότητα στο openSUSE Board να είναι ο φύλακας των σημάτων openSUSE. Αυτό συμπεριλαμβάνει την διασφάλιση της ορθής χρήσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές καθώς και την δυνατότητα εξέτασης ιδιαίτερων περιπτώσεων.

Βοήθησε επίσης εκείνους που ήθελαν την έγγραφη άδεια από το συμβούλιο, να επιτρέπει τη χρήση των εμπορικών σημάτων στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Επίσημες αιτήσεις για τέτοιες άδειες στέλνονταν στο <permission@novell.com> και η Novell διαβίβαζε το αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο για εξέταση.

Όπως γνωρίζετε, η προστασία των εμπορικών σημάτων είναι σημαντική γιατί αποτελεί την ταυτότητα ενός οργανισμού. Η χρήση του εμπορικού σήματος παρέχει επίσης ένα σημαντικό εργαλείο για την κοινότητα που επιθυμεί την προώθηση του openSUSE. Η χρήση των εμπορικών σημάτων διευκολύνει τη διάδοση των openSUSE έργων. Φυσικά, η ρύθμιση επίσης της κατάλληλης χρήσης των εμπορικών σημάτων είναι ένα αναγκαίο κακό, απαραίτητο για την αποτροπή καταχρήσεων.

Όπως με όλα τα πράγματα στη ζωή, ο χρόνος δίνει προοπτική. Έχει περάσει επαρκής χρόνος από την εφαρμογή των πρώτων κατευθυντήριων γραμμών για να παρατηρηθούν πραγματικές περιπτώσεις όπου οι οδηγίες ήταν αποτελεσματικές ή αναποτελεσματικές. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό μιας πιο ταιριαστής ροής εργασίας για την αντιμετώπιση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης, καθώς εμείς και άλλοι αναγνωρίζουμε την τρέχουσα διαδικασία ως δεκτική βελτίωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με άλλα μέλη της κοινότητας, θα ήθελε να ξεκινήσει την επανεξέταση της ισχύουσας κατάστασης των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά περί εμπορικών σημάτων και να εντοπίσει εάν μπορεί να ενισχυθεί και να είναι πιο αποτελεσματική. Για το σκοπό αυτό, το πρώτο μας βήμα είναι να ανοίξουμε για σχόλια μια openFATE αίτηση χαρακτηριστικού. Προσκαλούμε την κοινότητα και τους έξω από αυτήν να εξετάσουν τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και να συνεισφέρουν σε θέματα διατύπωσης και να μοιραστούν εμπειρίες από περιπτώσεις χρήσης.

Ενώ θα θέλαμε παρατηρήσεις να υποβάλλονται στο openFATE, αν προτιμάτε, μπορείτε να δημοσιεύσετε σας τα σχόλια εδώ ή να στείλετε τις σκέψεις σας απευθείας στο <board@opensuse.org>. Δεν έχει καθοριστεί ακόμα ένα ειδικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, αλλά η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να προχωρήσει σε αυτό το θέμα, προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη της κοινότητας συνολικά να προχωρήσουν με τα έργα τους."

Οι εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου openSUSE

"Η διαδικασία των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο openSUSE που ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 2010 προχωράει ολοταχώς προς την προγραμματισμένη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 26 Ιανουαρίου 2011. Σήμερα ξεκινά η ψηφοφορία και είναι η ώρα να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στους υποψηφίους και να αποφασίσουμε!

Σε αυτές τις εκλογές είναι να συμπληρωθούν δύο έδρες στο συμβούλιο μιας και λήξαν οι θητείες των Pascal Bleser και Henne Vogelsang. Με τις υπάρχουσες σχέσεις με επιχειρήσεις στο συμβούλιο (Pavol Prusnak- Novell, Bryen Yunashko – καμία, Rupert Horstkötter – openSLX) ο περιορισμός είναι ότι από τα μέλη που θα εκλεγούν το πολύ ένα να έχει σχέση με τη Novell και το πολύ ένα να έχει σχέση με την OpenSLX. Σύμφωνα με τον κανονισμό των εκλογών, κανένας μεμονωμένος οργανισμός ή επιχείρηση δεν μπορεί να ελέγχει πάνω από το 40% των αιρετών εδρών του Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι αν δυο υποψήφιοι από την Novell ή από την openSLX βρεθούν στην πρώτη και δεύτερη θέση, τότε μόνο ο πρώτος θα καταλάβει την έδρα. Η άλλη έδρα θα δοθεί στον τρίτο υποψήφιο (με την προϋπόθεση ότι και αυτός δεν είναι από την ίδια εταιρία). Αυτή τη φορά έχουμε επτά υποψηφίους, όλοι συνεισφέροντες με διαφορετικές εμπειρίες και υπόβαθρο.

Μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες χρήστη που έχουν, στα ιστολόγια και στις σελίδες με τις προεκλογικές εξαγγελίες (Platforms) όπου εξηγούν το όραμα και τα σχέδια τους για το openSUSE:

Το Διοικητικό Συμβούλιο openSUSE έχει δημιουργηθεί για να ηγείται του όλου έργου. Τα κύρια καθήκοντα για τα μέλη του είναι:

 • Να ενεργούν ως κομβικά σημεία επικοινωνίας
 • Να βοηθούν στην επίλυση διαφορών
 • Να επικοινωνούν τα συμφέροντα της κοινότητας στη Novell
 • Να διευκολύνουν την επικοινωνία με όλους τους τομείς της κοινότητας
 • Να διευκολύνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων όπου χρειάζεται

Το Συμβούλιο οφείλει να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στις υπάρχουσες διοικητικές δομές, αλλά δεν πρέπει να να κατευθύνει ή να ελέγχει την ανάπτυξη, αφού υπάρχουν οι μηχανισμοί της κοινότητας που επιτυγχάνουν τους στόχους του έργου. Το Συμβούλιο παρόλα ταύτα καταγράφει τις αποφάσεις και τις πολιτικές καθώς και μεσολαβεί όταν προκύπτουν θέματα. Το Συμβούλιο αποφασίζει για τη χρήση των εμπορικών σημάτων openSUSE, αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις, συνεργάζεται με τον υπεύθυνο κοινότητας της Novell σχετικά με τις αποφάσεις χρηματοδότησης, συνεργάζεται με την κοινότητα στην διοργάνωση εκδηλώσεων και γενικά κάνει ένα σωρό "μικροπράγματα" που γίνονται αντιληπτά μόνο όταν παραμελούνται. Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται σύμφωνα με τους κανόνες εκλογών για το Συμβούλιο από τα μέλη της κοινότητας που έχουν γίνει αποδεκτά ως επίσημα μέλη του openSUSE και ο πρόεδρος διορίζεται από τη Novell. Ο τωρινός πρόεδρος είναι ο Alan Clark.

Το τωρινό Συμβούλιο δούλεψε πολύ πέρσι βάζοντας τις βάσεις για ένα καταπληκτικό 2011 για το openSUSE. Τα νέα μέλη του Συμβουλίου θα χρειαστεί να συμβάλλουν με πολλή δουλειά για να οδηγήσουν το openSUSE στο επόμενο επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει και το στήσιμο του Ιδρύματος και τις νέες αρμοδιότητες μόλις αυτό ολοκληρωθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν προκλήσεις που μπορεί να προέλθουν από την εξαγορά της Novell από την Attachmate, αλλά και η καθημερινή δουλειά μέσα στην κοινότητα πρέπει να συνεχιστεί.

Οι κάλπες έχουν μόλις ανοίξει και όλα τα μέλη του openSUSE με ενεργή την ιδιότητα του μέλους έχουν το δικαίωμα ψήφου. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας λειτουργεί και ότι μπορείτε να διαβάσετε τα μηνύματα στο λογαριασμό openSUSE. Η ψηφοφορία γίνεται μέσω του ιστού στο connect.opensuse.org και έχει ανακοινωθεί μέσω του IRC καναλιού opensuse-project καi των λιστών ταχυδρομείου. Η ψήφος δεν μπορεί να μεταβληθεί μετά την κατάθεση της. Η ψηφοφορία θα τελειώσει στις 26 Ιανουαρίου 2011 με το κλείσιμο της κάλπης. Σύντομα μετά από αυτό μπορείτε να περιμένετε τις ανακοινώσεις από τα δύο νέα μέλη του Συμβουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στις γενικές σελίδες wiki Board Election και board election 2010. Καλή ψήφο!"


Ανανεώσεις Κατάστασης

Διανομή

Suse Box.png


Προγράμματα για την επόμενη εβδομάδα

"Ανακοινώθηκε το 6ο ορόσημο του openSUSE 11.4

 • Ορόσημο : Πρώτη εντοπισμένη υλοποίηση
 • Ορόσημο : Ξεκινά ο έλεγχος εντοπισμού
 • Ορόσημο : Μόνο κύρια/κριτικά σφάλματα επιτρέπονται"

Bugzilla

Σημαντικοί Σύνδεσμοι:


Αναφορές ομάδων

Art Team

Logo-art.png

Nelson Marques: Αφίσα Κοινότητας πακέτο #1

"Έχω λάβει κάποια mail και κάποιες θετικές εντυπώσεις για μία αφίσα. Χρησιμοποίησα μία σειρά από εικόνες , περιλαμβάνοντας επίσης πληροφορίες για το πού μπορεί να βρεθεί μία παρόμοια αφίσα. Χαίρομαι που έγινε αρεστή η επιλογή μου.
Έχω λάβει κάποια mail και κάποιες θετικές εντυπώσεις για μία αφίσα. Χρησιμοποίησα μία σειρά από εικόνες , περιλαμβάνοντας επίσης πληροφορίες για το πού μπορεί να βρεθεί μία παρόμοια αφίσα. Χαίρομαι που έγινε αρεστή η επιλογή μου.
Είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτό το στάδιο η ομάδα σχεδιασμού έχει ζήτηση και η “αξία” της αναγνωρίζεται από πολλούς χρήστες. Κατανοώντας αυτό , αποφάσισα:

1.GNOME: Το Ayatana θα έχει ένα μικρό πακέτο Artwork από την κοινότητα, βρίσκομαι σε επαφή με τον Kmurat για να ελέγξω εάν μπορεί να αλλάξει την άδεια σε αυτό το κομμάτι (με παραπάνω από 200.000 download στο gnome-art) ώστε να το χρησιμοποιήσω στην διανομή. Τώρα είναι υπό την άδεια CC BY-NC-ND , που το NC αποτελεί πρόβλημα. Ας περιμένουμε μερικές ημέρες...Σε άλλη περίπτωση για όσους θέλουνε τον πηγαίο κώδικα της αφίσας , κάνουνε κλικ στην εικόνα παραπάνω.

2.Θα δημιουργήσω ένα μικρό πακέτο με αφίσες για την κοινότητα κάνοντας το διαθέσιμο για τους χρήστες (για GNOME , KDE). Οι προθέσεις μου είναι να συμπεριλάβω μια σειρά απο αφίσες (4/3,16/9 και 16/10) απο 5/7 αφίσες από διάφορους αρτίστες και συνεισφέροντες στην κοινότητα. Ο πρώτος που ήρθα σε επαφή ήτανε ο Javier Llorente , έναν συνεισφέροντα στην open SUSE ArtWokk Team και KDE. Επίσης έστειλα email στον María ‘Tatica’ Leandro , έναν συνεισφέροντα στην Fedora.
Η ομάδα σχεδιασμού από την Λατινική Αμερική εάν έχει κάτι το οποίο μπορεί να μοιραστεί για αυτό το πακέτο της κοινότητας. Επίσης γκρινιάζω διαρκώς στον Sirko Kemter(gnokii) για συνεισφορά.

Ενήμερωση: Η María ‘Tatica’ Leandro έχει απαντήσει θετικά στο e-mail μου για δωρεά , επίσης ο Sirko Kemter απάντησε θετικά. "


openFATE Team

Logo-fate.png


Υψηλώς ψηφισθέντα χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά με τον υψηλότερο βαθμό ψήφων, παρ' όλο που κανένα δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Ψάχνουμε για εθελοντές ώστε να τα ενσωματώσουμε.

Εκτέλεση μεταφόρτωσης και εγκατάστασης ταυτόχρονα
(Score: 331)

"Η εγκατάσταση μέσω δικτύου θα μπορούσε να βελτιωθεί με την λειτουργία λήψης πακέτων και την εγκατάσταση πακέτων παράλληλα."

Ψάξτε στο plymouth για splash κατά την
εκκίνηση (Score: 163)

"Ήθελα ν' ανοίξει ένα fate χαρακτηριστικό γι 'αυτό, όταν άκουσα για πρώτη φορά για το Plymouth, αλλά διαβάζοντας στο

http://fedoramagazine.wordpress.com/2008/10/21/interview-fedora-10s-better-startup/

πραγματικά με κάνει να πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό τον τρόπο. Το σχόλιο του Ρέι που αρχίζει με το "Κάθε αλλαγή στο τρεμόπαιγμα και στη λειτουργία εκκίνησης καταστρέφει όλη την εμπειρία." είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Είναι εντάξει να κάνουμε την επιλογή "μη δείχνεις το grub εξ ορισμού" εδώ; "

1-click uninstall (Score: 130)

"Ένας εύκολος τρόπος για να αφαιρέσετε το λογισμικό!

Για παράδειγμα: έχετε εγκαταστήσει μια εφαρμογή με το "1-click install" (το οποίο θα εγκαταστήσει όλα τα πακέτα που χρειάζεστε), θα πρέπει να υπάρχει ένας εύκολος τρόπος (επίσης με 1 κλικ) για να καταργήσετε ό, τι έχετε εγκαταστήσει με την 1-click λειτουργία... με άλλα λόγια: ένα "1-click Uninstall" για να αφαιρέσετε εγκατεστημένο λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων εξαρτήσεων και πακέτων). "

Replacement for Sax2 (Score:
99)

"Χρειαζόμαστε μια αντικατάσταση για το sax2 στο 11,3, ως μέτρο ασφαλείας όταν η αυτόματη διαμόρφωση αποτύχει να εντοπίσει ορισμένες οθόνες / πληκτρολόγια / ποντίκια. (...) "

Popularity contest (Score: 81)

"Χρειαζόμαστε μια ανάδραση σχετικά με τα πακέτα που προτιμώνται από τους χρήστες και ενεργά χρησιμοποιούνται. To Debian έχει ήδη ένα εργαλείο που ονομάζεται Popularity contest (popcon)"

Off-Line one click install (MSI for
Linux) (Score: 65)

"Ιδέα από ένα μέλος της κοινότητας τον Raúl García. Ίδια έννοια, όπως τα MSI πακέτα για Windows, αλλά αξιοποιώντας το One Click Install του openSUSE (και ως εκ τούτου κληρονομεί την απλότητα, την κωδικοποίηση και την ασφάλεια. (...) "

YaST-Qt: More informative
“Installation Summary” (Score: 61)

"O διαχειριστής πακέτων YaST Qt θα πρέπει να παρέχει όσες περισσότερες πληροφορίες στο "Installation Summary view" όσα ο zypper, να υπολογίζει το συνολικό μέγεθος λήψης και πόσος χώρος στο δίσκο θα ελευθερωθεί / χρησιμοποιηθεί μετά την εκτέλεση της ενέργειας."

Πρόσφατα ζητηθέντα χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν την τελευταία εβδομάδα. Παρακαλώ ψηφίστε και/ή σχολιάστε αν ενδιαφέρεστε.

Ensure opensuse displays properly on a
1024×576 netbook screen

"Τρέχω openSUSE 11.2 σε ένα netbook Lenovo S10e με KDE desktop. Δεδομένου ότι δεν είναι ασυνήθιστο στον κόσμο των netbook η ανάλυση της οθόνης να είναι 1024 × 576 (16:9) αντί για 1024 × 600 (16:10), η οποία μπορεί να είναι πιο συνηθισμένη.

Το πρόβλημα είναι ότι τα μενού για τις κρίσιμες λειτουργίες, όπως το NetworkManager είναι υπερβολικά χαμηλά στην οθόνη, ακόμη και αν αλλάξεις το μέγεθός τους, και είναι φυσικά αδύνατον να πατήσεις "apply " στις ρυθμίσεις, γιατί αυτό το κουμπί βρίσκεται πάντα στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου.
Μπορεί να καταβληθεί προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι στο openSUSE 11.4 δεν θα έχει μενού για κρίσιμες συνιστώσες του συστήματος, όπως NetworkManager που δεν θα εμφανίζονται στις τυπικές netbook αναλύσεις οθόνης;"

OpenDocument Thumbnail plugin for KDE

"Συμπεριλάβετε το open document thumbnail plugin στην προεπιλεγμένη λίστα πακέτων.

http://kenai.com/projects/kde-odf-thumbnail/sources/sources/show

http://kde-apps.org/content/show.php?content=110864"

Kernel: Update README.SUSE

"Το README.SUSE στερείται τεκμηρίωσης για πράγματα όπως patches.addon και mkspec όπως επίσης φαίνονται παρακάτω

http://lists.opensuse.org/opensuse-kernel/2010-07/msg00014.html"

Καλύτερη υποστήριξη για το GPS

"Τα Garmin περιφερειακά δεν φαίνεται ν'αναγνωρίζονται αυτόματα στο openSUSE.
Τουλάχιστον για το e-Trex μου, πρέπει να κάνω κάποια χειροκίνητη ρύθμιση, προκειμένου αυτή ν' αναγνωρίζεται. Για αυτό χρειάστηκε ν' ακολουθήσω τη διαδικασία που αναφέρεται στο δικτυακό τόπο του GPSbabel.

Μπορεί η κατάσταση να βελτιωθεί στο επίπεδο της διανομής;"

Εγκαταστάτης όπως η Fedora

"Ίσως γνωρίζετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του Fedora. Έχετε τέσσερις επιλογές:

- Χρησιμοποιήστε όλο το χώρο στο δίσκο

- Ενημέρωση του υπάρχοντος συστήματος Linux

- Χρησιμοποιήστε τον ελεύθερο χώρο στο δίσκο

- Κάντε τον δικό σας πίνακα διαμέρισης

Αυτό θα ήταν ένα ωραίο και εύκολο στη χρήση χαρακτηριστικό για το openSUSE.

Ίσως ως μία πρόσθετη επιλογή στην εγκατάσταση, που μπορείτε να επιλέξετε. Με την ευκαιρία, οι χρήστες Fedora αλλάζουν εύκολα σε openSUSE.

Τι νομίζετε;"

Ρύθμιση κουμπιών Σαρωτή

"Παρακαλώ, προσθέστε την δυνατότητα ρύθμισης των κουμπιών του σαρωτή μέσω του YaST. Διαμόρφωση = αντιστοίχηση μιας ενέργειας, όπως το one-button scan. Επί του παρόντος, αυτό μπορεί να γίνει με το scanbuttond daemon, αλλά η διαμόρφωσή του δεν είναι καθόλου απλή, πόσο μάλλον βολική.

Ref: http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Scanner_buttons_and_one-touch_scanning "

Ένα κουμπί "μείνετε συνδεδεμένος"

"Ένα κουμπί "μείνετε συνδεδεμένος" στις φόρμες εγκρίσεων (όπως αυτό img132db222350dx1203e659.png) στα openSUSE sites."

Υποστήριξη του UPEK στο Yast Fingerprint

"Ορισμένοι φορητοί υπολογιστές Lenovo, χρησιμοποιούν τον οδηγό UPEK για δακτυλικά αποτυπώματα. Χρησιμοποιώντας την τελευταία έκδοση της γραφικής διεπαφής για δακτυλικά αποτυπώματα (η οποία επίσης έρχεται με τους οδηγούς UPEK) λειτουργεί τέλεια στη συσκευή μου. Ωστόσο, το YaST εξακολουθεί να μην την αναγνωρίζει. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί εύκολα;

Ίσως παρέχοντας πακέτα για το fingerprint-gui, και το system-config-authentication του Fedora:

http://diegobz.net/2009/08/29/fingerprint-authentication-using-kde-on-fedora-11/ "

Στατιστικά

Feature statistics for openSUSE 11.4

More information on openFATE


Μεταφραστική Ομάδα

Icon-localize.png


Εντοπισμός


Στην Κοινότητα

Icon-project.png


Δημοσιεύσεις από την Κοινότητα

Greek openSUSE Ambassadors: Αναφορά Ελληνικής κοινότητας openSUSE για το 2010

"Αυτή είναι η ετήσια αναφορά της ελληνικής κοινότητας openSUSE. Όπως ίσως όλοι γνωρίζετε, αυτή είναι και η πρώτη αναφορά από τότε που σχηματιστήκαμε σαν κοινότητα αυτό το έτος.
Η πρώτη μας εκδήλωση για το έτος ήταν η εμφάνιση στην 3η FOSSCOMM στις 24 και 25 Απριλίου. Ο Έλληνας Ambassador, Γεώργιος Κούτσικος, συμμετείχε με ένα πάγκο εκθεμάτων. Με μια ομάδα ατόμων, ενημέρωνε τους συμμετέχοντες για το openSUSE Project. Μοίραζε 11.2 DVD, αυτοκόλλητα και φυλλάδια. (…)"

Καλώς ήλθατε νέα μέλη openSUSE

Frederic Crozat (fcrozat)

"Πολύ ενεργός στην ομάδα του GNOME για το openSUSE και στην Bugzilla."

Helen South
(helen-au)

"Η Helen δουλεύει στην ομάδα Marketing και στην ομάδα σύνταξης του news.opensuse.org."

Matt Hayes
(dominian)

"Ενεργός στην Bugzilla, το Wiki και στις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου."

Angelos Tzotsos
(tsotsos)

"Ενεργός στην Ελληνική Κοινότητα και στο Μάρκετινγκ."

Kai-Uwe Behrmann
(bekun)

"Ο Kai-Uwe δουλεύει ως Ομιλητής, Επανδρώνει πάγκους εκθεμάτων και Προγραμματιστής για το έργο openSUSE."

Εκδηλώσεις & Συναντήσεις

Περασμένες:

Επερχόμενες:

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για άλλα γεγονότα στο: openSUSE Νέα/ΕκδηλώσειςΤοπικές εκδηλώσεις

Ακούστε την openSUSE

Τα εβδομαδιαία νέα του openSUSE υπάρχουν ζωντανά στα Γερμανικά και μπορείτε να τα ακούσετε από την διεύθυνση http://blog.radiotux.de/podcast.

Επικοινωνία

Συνεισφέροντες


Νέα / Ενημερωμένες Εφαρμογές @ openSUSE

OWN-oxygen-New-Updated-Applications.png

Packman: vlc 1.1.5-5.pm

"Ο VLC media player είναι ένας ιδιαίτερα μεταφέρσιμος πολυμεσικός αναπαραγωγέας για διάφορα πρότυπα ήχου και βίντεο (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg, …) καθώς επίσης και για DVDs, VCDs, και ποικίλα πρωτόκολλα ροής δεδομένων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εξυπηρετητής ροής σε έναν ή πολλούς πελάτες, σε IPv4 ή IPv6 σε δίκτυα υψηλού εύρους ζώνης."

Packman: flexdock 0.5.1-0.pm

"Το FlexDock είναι ένα πλαίσιο υποδοχέα σε Java για χρήση σε ανεξαρτήτου-πλατφόρμας Swing εφαρμογές. Προσφέρει χαρακτηριστικά που θα περιμένατε σε οποιοδήποτε πλαίσιο υποδοχέα επιφάνειας εργασίας όπως: (…)"


Αναβαθμίσεις Ασφαλείας

Logo-SecurityUpdates.png

"Για να δείτε τις πλήρεις ανακοινώσεις ασφάλειας, ή για να τις λαμβάνεται άμεσα με τη δημοσίευσή τους, δείτε την openSUSE Security Announce λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου."

Το openSUSE 11.1 έφτασε στο τέλος της υποστήριξής του από τη Novell – Το 11.1 Evergreen συνεχίζει

"Με τη δημοσίευση μιας διόρθωσης ασφαλείας για το opensc την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου η Novell έδωσε και την τελευταία ενημέρωση για το openSUSE 11.1.

Το openSUSE 11.1 είναι πλέον επισήμως σταματημένο και εκτός υποστήριξης από τη Novell.
Ωστόσο γίνεται μια προσπάθεια από την κοινότητα να συνεχιστεί η υποστήριξή του κάτω από το κωδικό όνομα “Evergreen”.

Η σελίδα γενικής επισκόπησης για αυτό το έργο, πως να το ενεργοποιήσετε και να το χρησιμοποιήσετε, και άλλες λεπτομέρειες, βρίσκεται στο: http://en.opensuse.org/openSUSE:Evergreen

Του έργου Evergreen ηγείται το μέλος της κοινότητας openSUSE Wolfgang Rosenauer.

Εδώ είναι και κάποια στατιστικά:
Το openSUSE 11.1 διατέθηκε στο κοινό στις 18 Δεκεμβρίου του 2008, έχοντας υποστήριξη διορθώσεων λαθών και ασφάλειας για 2 χρόνια και 1 μήνα.

Μερικά στατιστικά για της διατεθειμένες διορθώσεις (σε σχέση με το 11.0) βρίσκονται εδώ."


Αναβαθμίσεις Πυρήνα

Tux.svg.png


h-online/Thorsten Leemhuis: Καταγραφή Πηρύνα – Το θαυμαστό patch ενσωματώθηκε, βελτιώθηκε η υποστήριξη γραφικών για AMD και Intel

"Για τον Linux 2.6.38, οι προγραμματιστές πυρήνα ενσωμάτωσαν το πολυσυζητημένο μπάλωμα που βελτιώνει ιδιαίτερα την ανταποκρισιμότητα της επιφάνειας εργασίας κάτω από ορισμένες περιπτώσεις. Οι προγραμματιστές της AMD επέκτειναν τους ανοικτού λογισμικού οδηγούς τους για να υποστηρίξουν διάφορα κυκλώματα γραφικών Radeon HD 6000. Μια συζήτηση άναψε από την περίεργη κατάσταση που αφορά τους οδηγούς γραφικών για τους νέους επεξεργαστές της Intel.

Μετά τη διάθεση του Linux 2.6.37 την Τετάρτη το πρωί, τα πρώτα μπαλώματα για τον πυρήνα έκδοση 2.6.38 εμφανίστηκαν στο κύριο κλαδί ανάπτυξης την Πέμπτη αργά το βράδυ. Μεταξύ των πρώτων 2,769 commit του Torvalds βρίσκονταν και τα περίπου 600 μπαλώματα για το υποσύστημα δικτύωσης που υποβλήθηκαν από το συντηρητή του, τον David Miller. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτά τα μπαλώματα πρόσθεσαν στον πυρήνα και τον οδηγό rtl8192ce για τα κυκλώματα ασυρμάτων της Realtek RTL8192CE και RTL8188CE 802.11n.

Οι πρώτες αλλαγές που έγιναν στον Linux 2.6.38 περιλαμβάνουν επίσης το μπάλωμα που βελτιώνει εμφανώς την διαδραστικότητα των εφαρμογών επιφάνειας εργασίας σε περιπτώσεις όπου η ΚΜΕ χρησιμοποιείται πλήρως. Το μπάλωμα αυτό έγινε γνωστό μέσω άρθρων όπως [“http://bit.ly/fI6LyR Το μπάλωμα πυρήνα των περίπου 200 γραμμών που κάνει θαύματα”] στην ιστοσελίδα της Phoronix: λεπτομέρειες για τη λειτουργία του μπαλώματος καθώς και περιγραφή μιας εναλλακτικής πιο ευέλικτης προσέγγισης, μπορεί να βρεθεί σε μια προηγούμενη Καταγραφή Πυρήνα. Ο συντηρητής του χρονοπρογραμματιστή διεργασιών, Ingo Molnar, κατηγορηματικά κατέδειξε αυτή τη λειτουργία στην Git-Pull αναζήτηση, καλώντας τη “μια από τις μεγαλύτερες και εμφανέστερες επιτυχείς βελτιώσεις διαδραστικότητας από το χρονοπρογραμματιστή του Linux”. (…) Άδεια: 4"


Κόλπα και έξυπνες λύσεις

OWN-oxygen-Tips-and-Tricks.pngFor Desktop Users

FreeSoftwareMagazine/Terry Hancock: Δημιουργόντας μια κινούμενη κυλιόμενη ιστορία με Inkscape και Blender

"Υπάρχει λόγος που αποκαλείται ‘κινηματογράφος’. Υποτίθεται πως κινείται. Τα μάτια σου είναι προσηλωμένα στο να ακολουθούν την κίνηση, και η συνεχής αποκάλυψη καινούριων πληροφοριών σε ένα κινούμενο πλάνο σου κρατάνε το ενδιαφέρον για περισσότερο. Έτσι, ενώ τέσσερα δευτερόλεπτα θα μπορούσε να είναι περίπου το μέγιστο μήκος για ένα στατικό πλάνο, πλάνα στα οποία η κάμερα ή το θέμα κινούνται έντονα μπορούν να διαρκέσουν παραπάνω από ένα λεπτό χωρίς να φανεί καθόλου χρονοβόρο. Ιστορίες που έχουν δημιουργηθεί εξ’ολοκλήρου από στατικές εικόνες δυσκολεύουν την κρίση των κινούμενων πλάνων. Θα ήταν χρήσιμο επομένως να μπορούσαμε να εισάγουμε κάποιο είδος κίνησης στην ιστορία μέσω της επεξεργασίας και της μεγέθυνσης μιας ζωγραφιάς. Εδώ θα σας παρουσιάσω μία τέτοια κινούμενη ιστορία χρησιμοποιώντας το Inkscape και το Blender. (…)

Sankar P: Κατεβάστε όλα τα βίντεο του youtube κάποιου χρήστη

"Πρόσφατα εθίστηκα να παρακολουθώ τα βίντεο μαγειρικής της Nigella Lawson στο YouTube. Μου αρέσει το YouTube, και μου αρέσει να παρακολουθώ και βίντεο εκτός ίντερνετ. Ένας χρήστης έιχε ανεβάσει πολλά τέτοια βίντεο και θέλησα να τα κατεβάσω όλα.
Δοκίμασα μερικά plugin του Firefox, youtube-dl python script, κλπ για να το καταφέρω, αλλά κανένα δεν πετύχαινε αυτό που ήθελα. Τελικά το παλιό καλό Shell-script ήρθε να με σώσει. Αποθήκευσα την ιστοσελίδα YouTube του χρήστη σε .html, έψαξα το αρχείο για links, έτρεξα το uniq και τα τάισα όλα στο youtube-dl και κατέβασα όλα τα βίντεο. Άμα θέλετε παράλληλα downloads, μπορείτε να το κάνετε απλά πειράζοντας το script.

Οι εντολές είναι:

grep -E 'http://www.youtube.com/watch\?v=[[:alnum:]-]{11}' dump.html -o | uniq > vdos
for i in `cat vdos`; do youtube-dl -t $i; done; rm vdos;

HTH someone.
Αν γνωρίζετε κάποια καλύτερη λύση (κάποιο πρόσθετο για firefox/chrome, Greasmonkey, κλπ.) που θα δουλέψει σε Linux, παρακαλώ ενημερώστε με."

Για αρχάριους σε Script/γραμμή εντολών

Using Pipes in the Bash Shell

"Η χρήση των pipes με το shell είναι εύκολη και δυνατή. Αυτό το εργαστήριο θα σε βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των pipes. (…)"

Για Προγραμματιστές

nixCraft/Vivek Gite: Εντολές Linux για επιμερισμένη διαχείριση βιβλιοθήκης και προβλήματα αποσφαλμάτωσης

"Αν είσαι προγραμματιστής, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κώδικα άλλων. Συνήθως οι /lib, /lib64, /usr/local/lib, και κάποιοι άλλοι φάκελοι αποθηκεύουν διάφορες κοινές βιβλιοθήκες. Μπορείτε να γράψετε το δικό σας πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες αυτές. Ως διαχειριστής συστήματος πρέπει να διαχειριστείς και να εγκαταστήσεις αυτές τις κοινές βιβλιοθήκες. Χρησιμοποίησε τις παρακάτω εντολές για τη διαχείριση τους, ρυθμίσεις ασφαλείας και αποσφαλμάτωση. (…)"

Για Διαχειριστές Συστημάτων

Linux.com/Joe Brockmeier: Linux Kernel Module Management 101

"Ο πυρήνας του Linux επιτρέπει στους οδηγούς και τα στοιχεία του να μεταγλωττίζονται ως αυτόνομες προγραμματιστικές μονάδες (modules) παρά ως τμήματα του πυρήνα. Αυτό έχει ως συνέπεια οι χρήστες να μπορούν ν' αλλάζουν χαρακτηριστικά του πυρήνα ή να προσθέτουν οδηγούς χωρίς να κάνουν ξανά μεταγλώττιση, και ο πυρήνας να μην χρειάζεται να κουβαλάει ένα σωρό άχρηστα στοιχεία. Θέλετε να μάθετε πως να διαχειρίζεστε τις προγραμματιστικές μονάδες του πυρήνα; Είναι εύκολο αρκεί να διαβάσετε την συνέχεια του άρθρου.
Σ' αυτόν τον οδηγό εκμάθησης, θα δούμε βήμα προς βήμα τι έχει ήδη φορτωθεί στον πυρήνα που τρέχει και να προσθέτουμε όπως και να αφαιρούμε προγραμματιστικές μονάδες από τον πυρήνα. (...) Άδεια: 1"

Chuck Payne: Διαχείριση συστήματος 101 — Ενας βασικος βρόχος Bash — Μέρος 1ο “για”

"Το να είσαι ένας Διαχειριστής Συστημάτων συνεπάγεται ότι κάνεις πολλά επαναλαμβανόμενα καθήκοντα. Μετακινήσεις αρχείων, ανάλυση αρχείων και δημιουργία νέων χρηστών. Μπορείς να ξοδεύεις τον χρόνο σου πληκτρολογώντας τις ίδιες εντολές ξανά και ξανά,αλλά γιατί;
Μπορείς να σώσεις χρόνο κάνοντας βρόγχους εντολών. Υπάρχουν τρεις τρόποι να επιτευχθεί αυτό: Ο βρόγχος for, o while και ο until. Θα αρχίσουμε εστιάζοντας στον βρόγχο for που είναι και ο αγαπημένος μου.
Αυτο που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τον βρόγχο for είναι η ακόλουθη σύνταξη:

for variable in x y z ; do command $variable ; done

Variable είναι η μεταβλητή. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το i ως μεταβλητή, αλλά αυτή μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Τα x,y,z είναι οι πληροφορίες που θέλουμε να περάσουν στην εντολή. Το τελευταίο που πρέπει να θυμάστε σε ένα βρόγχο εντολών είναι όταν περάσουν όλες οι πληροφορίες στην εντολή τότε με το done ο βρόγχος κλείνει.
Ας δούμε ένα το παράδειγμα της αντίστροφης μέτρησης και πως υλοποιείται μ'ένα βρόγχο for:

for i in 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ; do echo $i ; done

Όπως βλέπετε, ορίσαμε την μεταβλητή μας ως i, σ' αυτή θα περάσουμε τις τιμές από το 10 ως το 1 αντίστροφα στην εντολή echo. Αυτό μπορεί να γίνει και με άλλον τρόπο εάν χρησιμοποιείτε το Bash 4.0, αλλάζοντας τους αριθμούς 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 με το {10...1}, λόγω της ενσωματωμένης υποστήριξης της βήμα προς βήμα αύξησης ή μείωσης που έχει την μορφή:
{START..END..INCREMENT} .
Στο επόμενο παράδειγμα θα κάνουμε τον υπολογιστή να μετράει ανά 5 αριθμούς μέχρι το 100...

for x in {5..100..5} ; do echo $x | festival --tts ; done

Σ' αυτό τον βρόγχο ορίσαμε το x ως μεταβλητή και του είπαμε να ξεκινήσει απ' το 5 και να φθάσει στο 100 μετρώντας σε βήματα των 5. Στην συνέχεια περάσαμε την μεταβλητή στην εντολή echo η οποία διοχετεύεται στην εντολή festival για να την διαβάσει και όταν φθάσει στο 100 σταματά.
Ας εξετάσουμε τώρα κάποια πραγματικά παραδείγματα για το πως οι Διαχειριστές Συστημάτων χρησιμοποιούν τους βρόγχους. Ας πούμε ότι έχετε ένα αρχείο κειμένου με τους λίνουξ σέρβερς που διαχειρίζεστε και ότι χρειάζεστε να τρέξετε ένα αρχείο rpm σε κάθε ένα από αυτούς τους σέρβερ.

linux01 192.168.1.1
linux05 192.168.1.5
linux10 192.168.1.10
linux20 192.168.1.20

Με ένα βρόγχο for γίνεται πολύ απλή και σύντομη η δουλειά μας. Στην αρχή θα χωρίσουμε γραμμή -γραμμή το αρχείο με την εντολή cat έτσι ώστε να ξέρουμε σε ποιούς σέρβερ θα το στείλουμε. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή awk για να πάρουμε την διεύθυνση ip από την δεύτερη στήλη. Για να πάρουμε τις πληροφορίες θα χρειαστεί να διοχετεύσουμε “I” τον βρόγχο στην εντολή awk, επειδή τρέχουμε εντολές για να πάρουμε τις πληροφορίες του βρόγχου θα χρησιμοποιήσουμε ` ` για εκτελέσουμε την συνθήκη.

for f in `cat linux_server | awk '{ print $2}'` ; do scp somefile user@$f:/dir ; done

Αυτός ο βρόγχος περιγράφει ότι η μεταβλητή f θα περαστεί στις 4 ip διευθύνσεις έτσι ώστε να εκτελεστεί scp το αρχείο σ' αυτούς τους σέρβερ.

Σημείωση

Εάν δεν είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε την εξής εντολή:

echo $f

Τώρα λοπόν ας υποθέσουμε ότι το αρχείο που στείλαμε στους σέρβερ είναι rpm και ότι το χρειαζόμαστε για την αναβάθμιση λογισμικού τους. Μπορείτε να γράψετε ένα βρόγχο for χρησιμοποιώντας την εντολή ssh και περνώντας την εντολή στους σέρβερ προς αναβάθμιση με το αρχείο rpm.

for r in `cat linux_server | awk '{ print $2 }` ; do ssh user@$r rpm -Uvh /dir/myfile ; 
done

Για να σιγουρευτείτε ότι το αρχείο ενημερώθηκε, μπορείτε να κάνετε άλλον ένα βρόγχο for για να ελέγχει την βάση δεδομένων των αρχείων rpm, με την εντολή rpm -qa και διοχετεύοντας το αποτέλεσμα με την εντολή grep σ' ένα αρχείο.

for r in `cat linux_server | awk '{ print $2 }` ; do ssh user@$r rpm -qa | grep myfile ; 
done

Όλοι αυτοί οι βρόγχοι με τις εντολές μπορούν να συγχωνευτούν σ' ένα script ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο:

#!/bin/bash
 servers=”linux_server”
 files=”files_to_push”

# Here we are going push files
for f in `cat $servers | awk '{ print $2}'` ; do scp $files user@$f:/dir ; done
# Here we are going to install the files
for r in `cat $servers | awk '{ print $2 }` ; do ssh user@$r rpm -Uvh /dir/$files ; done
# Here we are going to check if it got installed
for x in `cat $servers | awk '{ print $2 }` ; do ssh user@$x rpm-qa | grep $files ; done
exit 0

Είναι πολύ σημαντικό για ένα Διαχειριστή Συστημάτων να βρίσκει απλούς και σύντομους τρόπους να εκτελεί επαναλαμβανόμενες λειτουργίες και καθήκοντα, διότι απελευθερώνει χρόνο για τα πιό σύνθετα προβλήματα. Ο βρόγχος for είναι δυνατό εργαλείο για την βοήθεια του. Την επόμενη φορά θα εξετάσουμε τον βρόγχο while. Άδεια: 3"

Nelson Marques: openSUSE Factory: ATI FireGL 10,12

"Είχα κάποια προβλήματα στο παρελθόν με το openSUSE Factoryκαι την υποστήριξη ATI ... ακόμη και ο κανονικός οδηγός radeon δεν λειτούργησε σωστά. Μετά την τελευταία ενημέρωση,ο οδηγός radeon άρχισε να λειτουργεί σωστά και αποφάσισα να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδηγού ATI FireGL που είναι πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίσω τις δοκιμές και τον εντοπισμό σφαλμάτων της ενότητας εφαρμογής για το openSUSE.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ!

Εδώ είναι αυτό που χρειάζεστε (64 bit Users):

 • Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες εξαρτήσεις για την κατάρτιση του module του πυρήνα (επί του παρόντος 2.6.37-RC5-12-desktop). 64Bit Users θα απαιτήσει τo ακόλουθο κείμενο:
zypper in kernel-source compat-32bit qt3-32bit libstdc++ libgcc xorg-x11-libs-32bit \
xorg-x11-devel-32bit Mesa-devel-32bit \
fontconfig-32bit expat-32bit freetype2-32bit zlib-32bit gcc make
 • Κατεβάστε τον οδηγό ATI FireGL (Έκδοση10.12) από την ιστοσελίδα ATI (http://ati.amd.com).
 • Εξαγωγή αρχείων χρησιμοποιώντας την

εντολή:

sh ati-driver-installer-10-12-x86.x86_64.run --extract

Αυτό θα δημιουργήσει ένα μικρό φάκελο που αρχίζει με fglrx. Αλλάξτε τον φάκελο από τον κατάλογο...

sh ati-installer.sh 8.801 --install
 • Επανεκκίνηση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που προτιμάτε ... η δική μου είναι "shutdown now -frn’.

Απολαύστε το FireGL με το openSUSE Factory! "

Πώς να κάνετε Forge/Falko Timme: Εγκατάσταση Cherokee με PHP5 και MySQL με υποστήριξη OpenSUSE 11.3

"Το Cherokee είναι ένα πολύ γρήγορο, ευέλικτο και εύκολο πρόγραμμα για να ρυθμίσετε τον Web Server. Υποστηρίζει την ευρέως διαδεδομένη σήμερα τεχνολογία: FastCGI, SCGI, PHP, CGI, TLS και SSL κρυπτογραφημένες συνδέσεις, virtual hosts, γνησιότητα, σχετικά με την κωδικοποίηση fly, load balancing, Apache συμβατότητα αρχείων καταγραφής, και πολλά άλλα.Αυτό το εγχειρίδιο δείχνει πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το Cherokee σε OpenSUSE 11.3 server με PHP5 υποστήριξη (μέσω FastCGI) και MySQL υποστήριξη.(…)


Πλανήτης SUSE

Logo-PlanetSUSE.png


OMG! SUSE!-Team: Zombie Lizards! Το Evergreen φέρνει την 11.1 πίσω απο τους νεκρούς

"Στα μέσα του Οκτώβρη γράψαμε για την απόσυρση του 11.1 και την απόφαση της ομάδας να επιταχύνει το τέλος της ζωής της κυκλοφορίας. Στον κόσμο του ανοιχτού κώδικα τι σημαίνει στην πραγματικότητα το “τέλος της ζωής της κυκλοφορίας” για τους χρήστες; Ως μόνιμος ειδικός ασφαλείας, ο Marcus Meissner αναφέρει στην αρχική ανακοίνωση:

“Η SUSE Security ανακοινώνει ότι η ομάδα ασφαλείας της SUSE θα σταματίσει να κυκλοφορεί ενημερώσεις για την openSUSE 11.1 σύντομα. Αφού παρείχαμε διορθώσεις σχετικά με την ασφάλεια για τα τελευταία δυο χρόνια θα σταματήσουμε να παρέχουμε αναβαθμίσεις μετά την 31 Δεκεμβρίου 2010.”

Πριν έρθει η προθεσμία της 31 του Δεκέμβρη, είχε γίνει ήδη συζήτηση για επέκταση της υποστήριξης της openSUSE 11.1 από την κοινότητα του openSUSE. Σύντομα μετά τον νέο χρόνο γεννήθηκε το openSUSE project Evergreen. Ένα project υποστηριζόμενο από την κοινότητα σε μια εκτεταμένη μακροπρόθεσμη υποστήριξη για το 11.1.

Αυτή τη στιγμή το Evergreen είναι ακόμη πιο πολύ ένα πείραμα αλλά το μέλος της κοινότητας Wolfgang Rosenauer που αρχικά πρότεινε το project, δουλεύει ενεργά μαζί με άλλους συνεισφέροντες για να κάνει όλα τα έργα υποδομής και τα τεχνικά ζητήματα να δουλέψουν έτσι ώστε το πρόγραμμα Evergreen μπορεί να αρχίσει να παραγκωνίζει τις ενημερώσεις.
Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ο Wolfgang δημιούργησε μια λίστα ταχυδρομείου, μπορείτε να εγγραφείτε έτσι ώστε να αρχίσετε.(...) "

Tejas Guruswamy: Χειμερινές ενημερώσεις

"Ουφ,πολύς καιρός χωρίς νέα! Ήταν μια πολυάσχολη χειμωνιάτικη αρχή... Επι του θέματος, καλή χρονιά σε όλους! Καλώς ορίσατε αν το διαβάζεται αυτό για πρώτη φορά στον Πλανήτη του openSUSE, ρίξτε μια αρχή στην εισαγωγή μου αν είστε περίεργοι ποιος είμαι. Μερικές ενημερώσεις πάνω σε τι δουλεύω αυτόν τον μήνα τουλάχιστο.

Το libopensync-plugin-akonadi 0.22.1 κυκλοφόρησε μια ενημέρωση προσπαθώντας να το κάνει να δουλέψει καλύτερα με τον πόρο του Google Akonadi. Πακέτα που ενημερώθηκαν στο OBS:

 • Συσκευασμένο krazy2,ο ελεγκτής ποιότητας του κώδικα του KDE απευθείας από το git στο KDE:Unstable:Playground
 • Ενημερωμένο το get_iplayer, το iPlayer εργαλείο κατεβάσματος του BBC στο home:MasterPatricko. Τώρα δουλεύει.
 • Συσκευασμένο powertop2 beta,η οθόνη κατανάλωση ενέργειας, στο home:MasterPatricko; Ενδιαφέρουσες βελτιώσεις σε σύγκριση με το powertop. Χρειάζετε τον πυρίνα 2.6.37(π.χ. Factory or Kernel:HEAD) για να δείξει όλη του την δύναμη, παρόλα αυτά δουλεύει στην 11.3.
 • Ενημερωμένο το liquidwar6,το παιχνίδι προσομοίωσης των σωματιδίων για το 0.0.9 στα παιχνίδια
 • Ενημερωμένο το maxima, το σύστημα άλγεβρας του Η/Υ στην επιστήμη 5.23.0
 • Ενημερωμένο το unshield, ο .CAB απαγωγέας αρχείου από το SynCE Project, στην αρχειοθέτηση (και τελικά στο Factory) στο 0.6
 • Φτιάξιμο της κατασκευής του denyhosts, του SSH brute-force εργαλείου προστασίας στο x86_64
 • Ενημερωμένο το redshift, η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης στο Factory:Contrib στο 0.6
 • Δημιουργία ενός πακέτου vncserver-autostart στο home:MasterPatricko το οποιο προσθέτει ένα σενάριο ενεργειών init για να αρχίσει ένα tightvnc vncserver στην εκκίνηση. Πλήρης με διαμόρφωση sysconfig-style. Εντελώς ανασφαλή φυσικά, αλλά τέλειο για ένα τοπικό δίκτυο.

Αρχίζοντας να χρησιμοποιώ τα με κόπο κερδισμένα προνόμια μου σαν openSUSE member! Το tejas.guruswamy AT και το masterpatricko AT opensuse.org λειτουργούν! Σύνδεσα και το blog μου με το planet.opensuse.org. Συν, όπως πάντα, έχω μερικές ιδέες για νέα Project που θα ήθελα να αρχίσω... Περισσοτερα γι'αυτά σύντομα. Τα σχόλια όπως πάντα ευπρόσδεκτα."

Sascha Manns: Το openSUSE Weekly News διαθέσιμο για EBook Reader

"Για μερικά χρόνια το openSUSE Weekly News μόνο εκδιδόταν και δημοσιευόταν στο wiki.

Τώρα μετά από λίγο καιρό η ομάδα ανυπομονεί να ανοίξει νέους δρόμους. Οι νέοι δρόμοι είναι νέες μορφές έκδοσης. Επίσης οι μεταφράσεις είναι καλοφτιαγμένες. Το μειονέκτημα, παρόλα αυτά είναι ότι ένας αναγνώστης που ενδιαφέρετε πρέπει να πάει ξανά και ξανά σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όλα αυτά πρέπει να διαβάζονται online.

Για να επεκτείνουμε την προσφορά μας, αρχίσαμε ήδη από τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς να μετατρέπουμε τον wikicode σε κώδικα HTML και να το εκδίδουμε στην νέα πλατφόρμα των νέων του openSUSE στο news.opensuse.org.

Αυτό προσφέρει τώρα στους αναγνώστες μας την ευκαιρία να γραφτούν στην RSS feed και έτσι ότι ώρα το θελήσει ο αναγνώστης να είναι διαθέσιμο."


openSUSE Forums

OWN-oxygen-openSUSE-Forums.png

Νέα διάταξη στην αρχική σελίδα του Φόρουμ

"Αυτό κράτησε την ομάδα του φόρουμ απασχολημένη για λίγο. Με το νέο πρότυπο του φόρουμ ενεργό, είδαμε την περαιτέρω βελτίωση την πρόσβασης στα φόρουμ. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε, να πληροφορήσαμε και η κοινότητα να ήρθε μερικά κλικ πιο κοντά για μέλη και φιλοξενούμενους. Μια άλλη πτυχή είναι η βελτίωση της προβολής των μη-Αγγλικών φόρουμ. Αυτό το thread είχε μεγάλη ανταπόκριση. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε τη νέα διάταξη της αρχικής σελίδας."

Σωστός τρόπος για να αποκτήσετε πακέτα πηγαίου κώδικα

"Χρησιμοποιούμε ένα ΛΣ ανοιχτού κώδικα, προγράμματα ανοιχτού κώδικα, τώρα τι γίνετε αν θέλουμε πραγματικά να ρίξουμε μια ματιά στην πηγή του προγράμματος για να δούμε, όπως σε αυτό το thread, από που παίρνει τις εικόνες του. Οι απαντήσεις δείχνουν τα μέσα και τα έξω αυτού."

Άδειες: δημιουργήστε αρχεία από εγγράψιμα CD ενόσω αντιγράφετε στον σκληρό δίσκο

"Όταν αντιγράφετε αρχεία όπως φωτογραφίες από CD κρατάνε τις μόνο-για-ανάγνωση άδειες τους. Αυτό το μέλος υποστηρίζει τους γονείς του στο να χρησιμοποιούν Linux, αυτός ξέρει πώς να αλλάζει τις άδειες μόνος του αλλά δεν θέλει οι γονείς του να πρέπει να το κάνουν αυτό. Παρόλα αυτά χρειάζονται δικαιώματα εγγραφής στις φωτογραφίες τους για να μπορούν να κάνουν βασική επεξεργασία εικόνας, όπως περιστροφή και αφαίρεση κόκκινων ματιών. Δείτε πως μπορεί να γίνει."

Το υπο-φόρουμ της εβδομάδας:

Ανάδραση φόρουμ

"Αυτό είναι το σημείο μας όπου τα φόρουμ ανατροφοδοτούνται από τα μέλη τους, π.χ. Για την μορφή, την πρόσβαση, τα θέματα των μεταφράσεων, προτείνουν χαρακτηριστικά και βελτιώσεις. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά για αυτό, αλλά πολλά πράγματα που βλέπουμε τώρα γεννήθηκαν εκεί."


Στο Διαδίκτυο

OWN-oxygen-On-the-Web.png


Ανακοινώσεις

Υποστήριξη HTML Video Codec στον Chrome

"Το μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στον παγκόσμιο ιστό και που οδηγείται από κοινότητες, είναι ο παράγοντας κλειδί για την γρήγορη ανάπτυξη και τις πανταχού παρούσες εκδόσεις. Το WebM Project άνοιξε τον κώδικα του video-codec στον παγκόσμιο ιστό. Από τότε που έγινε αυτό, είδαμε από πρώτο χέρι τα πλεονεκτήματα ενός ανοικτού μοντέλου ανάπτυξης: (...)"


Αναφορές

OSTatic/Lisa Hoover: Εξαγορά της Olliance Consulting Group από την Black Duck Software

"Σε συνέχεια της εμπλοκής στον χώρο του ανοικτού λογισμικού, η Black Duck Software, μια εταιρία με έδρα την Βοστόνη η οποία παρέχει υπηρεσίες και υλοποιήσεις διαχείρισης και ασφάλειας στο ανοικτό λογισμικό, ανακοίνωσε σήμερα την εξαγορά της Olliance Group, μιας εταιρίας συμβούλων στο ανοικτό λογισμικό. Μετά την απόκτηση της μηχανής αναζήτησης ανοικτού λογισμικού Koders το 2008, η Black Duck σιώπησε για λίγο και απόκτησε 3 εταιρίες στους τελευταίους 3 μήνες — τις Oholoh, SpikeSource, και τώρα την Olliance. Μιλήσαμε με τον Peter Vescuso, Εξέχων αντιπρόεδρο της Black Duck Software και ρωτήσαμε σχετικά με την απόκτηση και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της εταιρίας.

Σύμφωνα με τον Vescuso, η απόφαση της εξαγοράς της Olliance ήταν η φυσική εξέλιξη στις ανάγκες αλλαγής των πελατών της Black Ducks. “Τα τελευταία χρόνια η επιχείρησή μας μεγάλωνε και αντιμετωπίζαμε πελάτες που δεν θέλανε μόνο μια πλατφόρμα να διαχειριστούν την χρήση του ανοικτού λογισμικού επάνω στις ανάγκες τους, αλλά θέλανε βοήθεια με την επιχειρηματική στρατηγική γύρω από το ανοικτό λογισμικό, ανάπτυξη δικαιωμάτων κλπ. Τον τελευταίο χρόνο συνεργαστήκαμε με την Olliance για να διαχειριστούμε αυτές τις ανάγκες και η συνεργασία ήταν επιτυχημένη, πάνω από τις προσδοκίες μας. Έτσι καταλάβαμε ότι η Black Duck θέλοντας να επιτύχει το όταμά της να είναι μια εταιρία που θα την εμπιστεύονται οι οργανισμοί για όλες τια ανάγκες του που αφορούν το ανοικτό λογισμικό, χρειαζόμαστε την αγορά της Olliance, την πρωτοπόρο εταιρία στον χώρο”, μας είπε ο Vescuso. (…) License: 5"

LinuxDevices.com/Jonathan Angel: Συσκευή POS όλα σε ένα που τρέχει SUSE Linux

"Η NCR ανακοίνωσε δυο όλα-σε-ένα συσκευές POS (point of sale) που τρέχουν το Novell SUSE Linux για Point of Service. Το RealPOS 25 και το RealPOS 50 έχουν οθόνη αφής και μπορούν να τοποθετηθούν σε πάγκο, σε κοντάρι, ή σε τοίχο. (…)"

Αναφορές Και Δοκίμια

Youtube– Διαφημιστικό βίντεο “Be Free with KDE”

"Youtube: “Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Google Code In”"

InfoWorld’s Linux IQ test: Γύρος 2

"Ζείτε και αναπνέετε Linux, έ; Αριστεύσατε στο Linux IQ Test: Τεστ 1 και στο τεστ Open Source IQ Test έναρξης. Το ελεύθερο λογισμικό τρέχει στο κινητό σας, στον φορητό σας και στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας, ακόμα και στο ξυπνητήρι σας. Έχετε ονομάσει τον σκύλο σας Linus και έχετε ταπετσαρία τον πιγκουίνο. Είστε υπερήφανος και καυχιέστε για τα κατορθώματά σας στο μεσημεριανό τραπέζι. Ο Andrew Morton υπέγραψε στο εσώρουχό σας. Είστε στο παιχνίδι. Αλλά πόσα αλήθεια γνωρίζετε για το project; Δοκιμάστε την τύχη σας στο δεύτερο γύρο του Linux IQ test και βρείτε το. License: 6"

EweekEurope/Tom Jowitt: Novell: Η κοινότητα θέλει το ίδρυμα OpenSUSE

"Οι σχολιαστές του ανοικτού λογισμικού ήταν καχύποπτοι όταν απλώθηκαν τα νέα για την ίδρυση του ανεξάρτητου ιδρύματος openSUSE, κατά τη διάρκεια της απόκτησης της Novell, η οποία προς το παρόν υποστηρίζει την ανάπτυξη του openSUSE.
Αλλά η μετακίνηση γίνεται με τις ευχές της κοινότητας openSUSE, που θα χρηματοδοτηθεί καταλλήλως, και δεν θα ξεθωριάσει το ενδιαφέρον της Novell στο κομμάτι του Linux – ή άλλης έλλειψης συμμετοχής από την ιδιοκτήτρια της Novell, της Attachmate.

Αυτή είναι η άποψη του Jos Poortvliet, ο Jos Poortvliet, ο μάνατζερ της κοινότητας openSUSE στην Novell, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας και μας μίλησε για τα γεγονότα της μετακίνησης, ο οποίος λέει οι ημερομηνίες ήταν γνωστές πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Attachmate.License:2"


Ανατροφοδοτήστε / Επικοινωνήστε / Αναμειχθείτε

OWN-oxygen-FCG.png

Έχετε σχόλια για κάποιο από αυτά που αναφέρθηκαν στο παρόν άρθρο; Τότε πηγαίνετε στον τομέα σχολίων και γνωστοποιήστε τα μας! Εκτός και εαν θέλετε να γίνετε μέλος της openSUSE:Ομάδας Weekly news οπότε πηγαίνετε μια βόλτα από την σελίδα της ομάδας και γραφτείτε!

Σε άλλη περίπτωση επικοινωνήστε ή λάβετε βοήθεια από την ευρύτερη κοινότητα openSUSE -- μέσω των IRC, forums ή mailing lists --- δείτε Επικοινωνήστε.


Rss 32.png Μπορείτε να γραφτείτε στο openSUSE Weekly News RSS feed στο http://news.opensuse.org/category/weekly-news/feed/


Συντελεστές

OWN-oxygen-Credits.png

Μεταφραστές


Μεταφράσεις

OWN-Icon-locale.png


Το openSUSE Weekly News είναι μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες.Το τεύχος #153 του openSUSE Weekly News ειναι διαθέσιμο στα:

Καθυστερημένα/για μετάφραστή: