Πρότυπο:Warning

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προσοχή {{{1}}}

  • Κώδικας: {{Warning|Σημείωμα προειδοποίησης}}
  • Περιγραφή: Προσθήκη σημειώματος προειδοποίησης.
  • Τοποθεσία: Οπουδήποτε
  • Σχετικά Πρότυπα: Info, Forbidden