Πρότυπο:Special info/doc

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Κώδικας: {{Special info|Info text}}
  • Περιγραφή: Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να γράψετε μια εισαγωγή σε ένα Άρθρο. Χρησιμοποιεί την ίδια διάταξη με τον πίνακα περιεχομένων, οπότε προσέξτε αν τα χρησιμοποιήσετε και τα δυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μαγική λέξη __NOTOC__ στο άρθρο σας για να καταστείλετε τον πίνακα περιεχομένων.
  • Που: Στην κορυφή πάνω πάνω
  • Σχετικά Πρότυπα: Intro, Version note