Πρότυπο:Article

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Δοκιμασμένο στο openSUSE Συνιστώμενα άρθρα Σχετικά άρθρα
Icon-checked.png

Icon-manual.png Icon-help.png
Παρακαλώ ανατρέξτε στο άρθρο Βοήθεια:Editing ώστε να είστε σε θέση να γράψετε ένα ποιοτικά αποδεκτό άρθρο.

Κεφαλίδα 1

Υπο-κεφαλίδα

Υπο-κεφαλίδα


Κεφαλίδα 2

Υπο-κεφαλίδα

Υπο-κεφαλίδα


Κεφαλίδα 3

Υπο-κεφαλίδα

Υπο-κεφαλίδα


Επικοινωνία

Μέλη Ομάδας

Λίστα Ταχυδρομείου


Δείτε Επίσης

Σχετικά Άρθρα

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι
  • Περιγραφή: Το πρότυπο αυτό ορίζει τα τυπικά βασικά συστατικά για τη δημιουργία νέων άρθρων στο wiki του openSUSE.Μη χρησιμοποιείτε το πρότυπο αυτό απευθείας, ανταυτού επιλέξτε το βασικό συστατικό Πρότυπο Άρθρου από το drop down box που βρίσκεται πάνω από τη φόρμα επεξεργασίας, όταν επεξεργάσζεστε άρθρα που δεν υπάρχουν.
  • Σχετικά Πρότυπα: Πρότυπο:Portal, Πρότυπο:Userpage