Εκπαιδευτικά αποθετήρια

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Η Εκπαιδευτική ομάδα έχει "αναπτύξει" και "σταθερές" πηγές λογισμικού.

  • Οι "σταθερές" πηγές λογισμικού είναι προτεινόμενες για χρήση σε περιβάλλοντα εργασίας όπως σχολεία.
  • Οι "αναπτυσσόμενες" πηγές λογισμικού περιέχουν τα περισσότερα τελευταία πακέτα αλλά μπορεί να είναι και χαλασμένα.

Για τις σταθερές πηγές λογισμικού, έχουμε επιπλέον αναβαθμισμένες πηγές λογισμικού για κάθε έκδοση και διανομή.

Σταθερές πηγές λογισμικού

Μπορείτε να βρείτε διαφορετικές πηγές λογισμικού διαθέσιμες για τις διανομές:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
http://www.opensuse-education.org/download/repo/1.0/10.2/ openSUSE 10.2
http://www.opensuse-education.org/download/repo/1.0/10.3/ openSUSE 10.3
http://www.opensuse-education.org/download/repo/1.0/11.0/ openSUSE 11.0
http://www.opensuse-education.org/download/repo/1.0/11.1/ openSUSE 11.1 δεν είναι έτοιμα ακόμα
http://www.opensuse-education.org/download/repo/1.0/SLE10/ SUSE Linux Enterprise Desktop/Server 10 δεν είναι έτοιμα ακόμα
Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία ISO που περιέχουν το περιεχόμενο των πηγών λογισμικού από http://www.opensuse-education.org/download/ISOs/ . Αυτά τα αρχεία ISO μπορούν να προστεθούν σαν "Προσθήκη Media"

Αναβάθμιση πηγών λογισμικού

Σας παρέχουμε πλήρη αναβάθμιση των πηγών λογισμικού του openSUSE με δοκιμασμένες εφαρμογές και με περιγραφή χρηστών, γιατί πρέπει να αναβαθμίσετε το πακέτο. Η αναβαθμισμένη πηγή λογισμικού προστίθεται αυτόματα στις εγκατεστημένες πηγέςεαν εγκαταστήσετε το Εκπαιδευτικό-openSUSE όπως περιγράφεται. Για να αποφύγετε προβλήματα με υπολογιστές πίσω από firewall (που είναι συνήθη για υπολογιστές σχολείων), αυτή η πηγή λογισμικού είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αυτό που έχει απομείνει από εσάς να κάνετε είναι:

  • ανοίξτε το YaST2
  • επιλέξτε YaST2 -> Πηγές λογισμικού
  • επιλέξτε την πηγή λογισμικού "openSUSE-Education Updates" και επιλέξτε ενεργοποίηση

=> είστε έτοιμοι.

Η πηγή λογισμικού openSUSE-Education update είναι πλήρης για περιβάλλοντα KDE και GNOME. Οι αναβαθμίσεις του openSUSE-Education παρευρίσκονται και στις επίσημες αναβαθμίσεις του openSUSE.

Πηγές λογισμικού Development

Προσοχή Αυτές οι πηγές λογισμικού συνίστανται μόνο για προγραμματιστές και δοκιμαστές. Τα πακέτα στις πηγές αυτές αλλάζουν συνέχεια και μπορεί να είναι χαλασμένα. Σας προειδοποιούμε!

Χρησιμοποιούμε το openSUSE Build Service για ανάπτυξη λογισμικού. Έτσι τα πακέτα έχουν διαφορετικό χαρακτηριστικό αναγνώρισης (δείτε παρακάτω) και η πηγή λογισμικού δεν έχει patterns και επιπλέον Metadata όπως οι σταθερές εκδόσεις - και μπορεί να είναι χαλασμένες μερικές φορές.

Παρακαλώ, ρίξτε μια ματιά στην κύσρια πηγή λογισμικού προγραμματιστών:

http://download.opensuse.org/repositories/Education/

και επιλέξτε τον κατάλογο με την σωστή διανομή.

Υπάρχουν και επιπλέον πηγές λογισμικού, οι οποίες είναι χρήσιμες για μερικούς χρήστες όπως

Γίνετε ενας επίσημος mirror server

Εαν θέλετε να γίνετε ενας επίσημος openSUSE-Education mirror, απλά ακολουθήστε την περιγραφή το πως γίνεται στην σελίδα Mirror Setup Howto. Απλά αλλάξτε την εντολή rsync-calls για rsync.opensuse.org με την εντολή rsync.opensuse-education.org και ζητήστε από τον Lars να σας προσθέσει ως επίσημο mirror.